Terug naar

Environmental product declaration (EPD)

De specifieke informatie met betrekking tot een bouwmateriaal of -product wordt verspreid door middel van EPD's: het gaat om milieuverkl- aringen van type III . Deze nemen de vorm aan van fiches met kwantitatieve gegevens omtrent de milieu-impact van een product voor de volledige levenscyclus ervan. Er bestaat voor de Belgische markt een EPD-gegevensbank. Dat project wordt aangestuurd door de Federale Overheidsdienst  Volksgezondheid. Momenteel worden verschillende EPD's ontwikkeld.

Wat zijn de werkingsprincipel's van de EPDs?

De EPD-gegevensbank, gelanceerd in februari 2017, maakt deel uit van het programma B-EPD opgestart door de Federale Overheidsdienst. Die gegevensbank verzamelt de Milieuproductverklaringen (EPD) beschikbaar op de Belgische markt.

Een EPD is een schriftelijke verklaring met gekwantificeerde informatie over een bepaalde set van milieu-impacten gebaseerd op een levenscyclusanalyse

De belangrijkste redenen waarom een organisatie een milieuproductverklaring binnen het B-EPD opstelt, zijn

  • de wettelijk verplichte onderbouwing van een eventuele milieuboodschap
  • en het vrijwillig aanleveren van gestandaardiseerde milieu-informatie om te gebruiken bij de berekening van de milieu-impact van bouwwerken door de gewesten.

Het B-EPD programma is toegankelijk voor bouwproducten die in de handel worden gebracht of op de markt worden aangeboden in België of die in bouwwerken op Belgisch grondgebied kunnen worden gebruikt.

Zie het EPD-databank

Ter aanvulling kunnen bepaalde fabrikantenverenigingen ook EPD's ter beschikking stellen. Deze zijn nu eens algemeen (d.w.z. van toepassing op een materiaal, ongeacht het merk of de fabrikant), dan weer specifiek voor een product van een precies merk.

Enkele voorbeelden van dergelijke verenigingen (onvolledige lijst):

  • EURIMA - European Mineral Wool Manufacturers Association (heeft betrekking op minerale vezels)
  • EUMEPS - European Manufacturers of Expanded Polystyrene (heeft betrekking op EPS)
  • PU Europe – Federation of European rigid polyurethane foam associations (heeft betrekking op PUR en PIR)
  • Exiba - European extruded polystyrene insulation board association (heeft betrekking op XPS)

Wat zijn de indicatoren?

In aanmerking geomenimpactindicatoren
CEN-INDICATOREN:CEN+-INDICATOREN:
XKlimaatveranderingXToxiciteit voor de mens
XVernietiging van de stratosferische ozonlaagXVorming van fijn stof
XVerzuring van de bodem en het waterXIoniserende straling
XEutrofiëringXEcotoxiciteit
XVorming van fotochemische ozonXBezetting van het grondgebied
XUitputting van abiotische – niet-fossiele hulpbronnenXOmvorming van het grondgebied
XUitputting van abiotische – fossiele hulpbronnenXUitputting van de waterhulpbronnen

Wat is het verband met de TOTEM-tool?

De EPD-gegevensbank is gekoppeld aan de evaluatietool TOTEM: de generieke gegevens uit de Ecoinvent-gegevensbank die momenteel worden gebruikt voor de evaluatie van de milieu-impact van de bouwelementen en gebouwen worden aangevuld met de specifieke gegevens uit de EPD-gegevensbank.

Zie Voorziening | Een Belgische tool voor het optimaliseren van de milieuprestaties van materialen in gebouwen (TOTEM)

Bijgewerkt op 29/10/2020