Terug naar

Environmental product declaration (EPD)

Voorziening
De specifieke informatie met betrekking tot een bouwmateriaal of -product wordt verspreid door middel van EPD's: het gaat om milieuverkl- aringen van type III . Deze nemen de vorm aan van fiches met kwantitatieve gegevens omtrent de milieu-impact van een product voor de volledige levenscyclus ervan. Er bestaat voor de Belgische markt een EPD-gegevensbank. Dat project wordt aangestuurd door de Federale Overheidsdienst  Volksgezondheid. Momenteel worden verschillende EPD's ontwikkeld.

Wat zijn de werkingsprincipel's van de EPDs?

De EPD-gegevensbank, gelanceerd in februari 2017, maakt deel uit van het programma B-EPD opgestart door de Federale Overheidsdienst. Die gegevensbank verzamelt de Milieuproductverklaringen (EPD) beschikbaar op de Belgische markt.

Een EPD is een schriftelijke verklaring met gekwantificeerde informatie over een bepaalde set van milieu-impacten gebaseerd op een levenscyclusanalyse

De belangrijkste redenen waarom een organisatie een milieuproductverklaring binnen het B-EPD opstelt, zijn

  • de wettelijk verplichte onderbouwing van een eventuele milieuboodschap
  • en het vrijwillig aanleveren van gestandaardiseerde milieu-informatie om te gebruiken bij de berekening van de milieu-impact van bouwwerken door de gewesten.

Het B-EPD programma is toegankelijk voor bouwproducten die in de handel worden gebracht of op de markt worden aangeboden in België of die in bouwwerken op Belgisch grondgebied kunnen worden gebruikt.

Zie het EPD-databank.

Wat zijn de indicatoren?

In aanmerking geomenimpactindicatoren
CEN-INDICATOREN: CEN+-INDICATOREN:
X Klimaatverandering X Toxiciteit voor de mens
X Vernietiging van de stratosferische ozonlaag X Vorming van fijn stof
X Verzuring van de bodem en het water X Ioniserende straling
X Eutrofiëring X Ecotoxiciteit
X Vorming van fotochemische ozon X Bezetting van het grondgebied
X Uitputting van abiotische – niet-fossiele hulpbronnen X Omvorming van het grondgebied
X Uitputting van abiotische – fossiele hulpbronnen X Uitputting van de waterhulpbronnen

Wat is het verband met de TOTEM-tool?

De EPD-gegevensbank is gekoppeld aan de evaluatietool TOTEM: de generieke gegevens uit de Ecoinvent-gegevensbank die momenteel worden gebruikt voor de evaluatie van de milieu-impact van de bouwelementen en gebouwen worden aangevuld met de specifieke gegevens uit de EPD-gegevensbank.

Zie Voorziening | Een Belgische tool voor het optimaliseren van de milieuprestaties van materialen in gebouwen (TOTEM)

Laatste herziening op 29/10/2020