Terug naar

Evaluatiehulpmiddelen voor bouwelementen

De hulpmiddelen van dit type zijn gebaseerd op een of meerdere databases met informatie omtrent de producten, waarvan ze de gegevens gebruiken om de milieu-impact van een bestanddeel van het gebouw te berekenen.
  • Met behulp van dit type hulpmiddelen kan de gebruiker meerdere scenario's voor de samenstelling van een bouwelement vergelijken, bijvoorbeeld een dakcomplex: hij moet zich ervan vergewissen dat de vergelijking wordt uitgevoerd bij een gelijke prestatie (door bijvoorbeeld twee wanden met een gelijke U-waarde te vergelijken, en daarbij met de dikten van de materialen en/of de aard van de producten te spelen). Over het algemeen is het aantal types milieu-impact die in aanmerking worden genomen door de hulpmiddelen hieronder, beperkt.
  • Er moet worden opgemerkt (zoals wordt gepreciseerd onder De classificatiehulpmiddelen voor materialen) dat de resultaten uitvoerig moeten worden geïnterpreteerd (zonder de relevantie van de hieronder voorgestelde hulpmiddelen echter in twijfel te trekken).

Zie Voorziening | TOTEM - Een Belgische tool voor het optimaliseren van de milieuprestaties van materialen in gebouwen

Baubook

PrincipeOorsprongOpmerkingen
Via Baubook zijn drie verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Voor de bouwelementen gaat het om de Baubook Rechner für Bauteile, een database met bouwelementen met mogelijkheid tot simulatieOostenrijk, Österreichisches Institut für Baubiologie und –ökologie,

Kennis van het Duits vereist.

Gratis 

Is gebaseerd op databases IBÖ en eco-invent

In aanmerking genomenimpactindcatoren
CEN-INDICATOREN:CEN+-INDICATOREN:OVERIGE (specifiek voor het hulpmiddel):
XKlimaatverandering-Toxiciteit voor de mensNiet-duurzame energie (MJ)
-Vernietiging van de stratosferische ozonlaag-Vorming van fijn stof
XVerzuring van de bodem en het water-Ioniserende straling
-Eutrofiëring-Ecotoxiciteit
-Vorming van fotochemische ozon-Bezetting van het grondgebied
-Uitputting van abiotische – niet-fossiele hulpbronnen-Omvorming van het grondgebied
-Uitputting van abiotische – fossiele hulpbronnen-Uitputting van de waterhulpbronnen

Ga naar Baubook

Catalogue construction

PrincipeOorsprongOpmerkingen

Maakt het mogelijk om de U-waarde en de ecologische kenmerken van een bouwelement te berekenen en deze weer te geven in de vorm van tabellen en grafieken

Database met bouwelementen: basismodule bevat commerciële producten.

Uitbreiding mogelijk op basis van een uittreksel uit de database eco-invent.

Zwitserland, beheerd door Holliger Consult

De gebruiker kiest bouwelementen in de catalogus en bepaalt de uitvoeringsvariant door de verschillende materialen en de dikte van de lagen te wijzigen.

Betalend: van 75 tot 150 euro naargelang van de gekozen basissoftware. PRO-uitbreidingsmodules: 240 euro/m³

Is gebaseerd op databases KBOB, eco-bau en IPB (op basis van eco-invent).

De gegevens die afkomstig zijn van specifieke EPD's, kunnen worden geïntegreerd

In aanmerking genomenimpactindcatoren
CEN-INDICATOREN:CEN+-INDICATOREN:OVERIGE (specifiek voor het hulpmiddel):
XKlimaatverandering-Toxiciteit voor de mens

Grijze energie (MJ)

Totale primaire energie (MJ)

-Vernietiging van de stratosferische ozonlaag-Vorming van fijn stof
-Verzuring van de bodem en het water-Ioniserende straling
-Eutrofiëring-Ecotoxiciteit
-Vorming van fotochemische ozon-Bezetting van het grondgebied
-Uitputting van abiotische – niet-fossiele hulpbronnen-Omvorming van het grondgebied
-Uitputting van abiotische – fossiele hulpbronnen-Uitputting van de waterhulpbronnen

Ga naar catalogue construction

Lesosai

PrincipeOorsprongOpmerkingen
Maakt het mogelijk om de U-waarde te berekenen en de milieubalans op te maken van een bouwelement op basis van een uittreksel uit de database Ecoinvent

Zwitserland, Ecole polytechniques fédérale de Lausanne

(momenteel wordt de software samen met E4tech Software SA beheerd)

Betalend: ongeveer 800 euro voor de basissoftware. Uitbreidingsmodules van 200 tot 450 euro (eerste aankoop)

Maakt het mogelijk om de wettelijke eisen van Zwitserland, Luxemburg, Italië en Frankrijk te controleren, en drukt de officiële formulieren af

In aanmerking genomenimpactindcatoren
CEN-INDICATOREN:CEN+-INDICATOREN:OVERIGE (specifiek voor het hulpmiddel):
XKlimaatverandering-Toxiciteit voor de mens

Totale primaire energie (MJ)

Niet-duurzame energie (MJ)

Ecopunten

-Vernietiging van de stratosferische ozonlaag-Vorming van fijn stof
XVerzuring van de bodem en het water-Ioniserende straling
-Eutrofiëring-Ecotoxiciteit
XVorming van fotochemische ozon-Bezetting van het grondgebied
-Uitputting van abiotische – niet-fossiele hulpbronnen-Omvorming van het grondgebied
XUitputting van abiotische – fossiele hulpbronnen-Uitputting van de waterhulpbronnen

Ga naar Lesosai

Bijgewerkt op 11/07/2017