Terug naar

Geïntegreerd ontwerpproces

De doelstelling van het geïntegreerd ontwerpproces bestaat in de actieve en multidisciplinaire participatie van alle professionele spelers in het stadium van het ontwerp. Dit proces verschilt dus van een lineaire benadering, die traditiegetrouw wordt gebruikt voor de projecten. Het kan worden gebruikt ongeacht de bestemming en de omvang van het project.

Wat is een geïntegreerd ontwerpproces?

Het geïntegreerd ontwerpproces is er tijdens de ontwerpfase op gericht om de uitwisselingen te bevorderen tussen de verschillende professionele spelers van het project, om een synergie te creëren tussen hen en de doelstellingen van het project te optimaliseren (milieu, planning, budgetten, globale kosten ...), en om meer oog te hebben voor deze doelstellingen tijdens de uitvoeringsfase (anticipatie op struikelblokken, betere inachtneming van de planning, beperkingen van veranderingen ...).

Wanneer een beroep doen op het geïntegreerd ontwerpproces?

Het geïntegreerd ontwerpproces is in het bijzonder geschikt wanneer de milieudoelstellingen ambitieus zijn en specifieke expertises vereisen:

 • hoog niveau van de energieprestatie (Passief, Nulenergie ...)
 • certificering / labeling van het gebouw (BREEAM, HQE, LEO ...)
 • inschakeling van expertbureaus (energie, milieu, mobiliteit ...)
 • ...

In deze verschillende gevallen is het interessant om een beroep te doen op een dergelijk proces, waardoor het voor alle professionele spelers mogelijk wordt om de uitdagingen te begrijpen, evenals de gevolgen die dergelijke doelstellingen voor hun werk zullen hebben.

Het geïntegreerd ontwerpproces moet zo snel mogelijk vóór de ontwerpfase worden uitgevoerd. De volgende grafiek plaatst het geïntegreerd ontwerpproces op de tijdschaal van het project, door het te vergelijken met een traditionele benadering.

Bron geïnspireerd op: Patrick Mac Leamy © Leefmilieu Brussel

Welke verschillen zijn er tussen een geïntegreerd en een gewoon ontwerpproces?

Ontwerpproces
gewoon (lineair)geïntegreerd
Organisatie van het project
 • “Gestage” organisatie
 • Afscheiding van de beroepen
 • Vaste rol van de betrokkenen
 • Organisatie met anticipatie
 • Teamwerk
 • Creativiteit en initiatief
Fasering van de taken
 • Gecentreerd rond een notie van fasen die van elkaar zijn afgescheiden
 • Opeenvolgend, versnipperd, opgesplitst.
 • Wegnemen van de schotten tussen / poreusheid van de fasen
 • Globaal, gelijktijdig, simultaan
Duur van het project
 • Langer
 • Korter, ondanks een langere ontwerpfase
Milieudoelstellingen
 • Verliezen op de lijn
 • Permanente optimalisatie

Welke spelers moeten erbij worden betrokken?

De spelers die erbij moeten worden betrokken, zijn de volgende professionele spelers:

 • architect ;
 • ingenieurs (speciale technieken, stabiliteit ...);
 • experts;
 • aannemers (bij een ontwerp-uitvoeringsproces);
 • kwaliteitskamer (in voorkomend geval);

De opdrachtgever wordt bovendien bij dit proces betrokken om te beslissen over de doelstellingen.

Een moderator/animator zal het dan weer mogelijk maken om de uitwisselingsvergaderingen te structureren, en te vermijden dat het proces tijdrovend wordt. Idealiter heeft deze persoon niets te maken met het project en heeft hij of zij ervaring met het geïntegreerd ontwerpproces.

Niet-professionele spelers zoals (toekomstige) gebruikers, buurtbewoners, autoriteiten ... zullen aan de hand van een participatieve benadering ook in dit proces kunnen worden geïntegreerd.

Welke elementen moeten er worden vastgesteld tijdens een geïntegreerd ontwerpproces?

De spelers stellen allereerst de elementen met betrekking tot het beheer van het project vast:

 • organisatieschema (spelers op wie een beroep moet worden gedaan);
 • planning : ontmoetingen op gezette tijden waarbij de spelers worden gekozen op basis van het behandelde onderwerp;
 • participatiemethodes : zie sectie « Graad 4 – Actief participeren » du dispositif Participatieve benadering
 • praktische elementen (ruimten, technische middelen ...);

Daarbij bestaat het einddoel erin om de doelstellingen van het project over te brengen in het eisenprogramma, en vervolgens in de bestekken.

Deze voorziening is deels geïnspireerd op het document “La méthode PCI « Processus de Conception Intégrée » au service de l'expérimentation BBC pour tous”, gepubliceerd door Rennes Métropole en studiebureaus Audiar en Wigman.

Bijgewerkt op 25/01/2018