Gespotene isolatiematerialen

Gespotene isolatiematerialen zijn bijzonder goed geschikt voor onregelmatige bases. Hun installatie moet door een vakman gebeuren.

Ze kunnen een alternatief zijn voor soepele isolatiematerialen, maar hun hergebruik achteraf is moeilijk of zelfs onmogelijk, doordat ze verbonden zijn met de wand waartegen ze worden gespoten. Tijdens de installatie moeten de nodige beschermingsmaatregelen worden genomen om de inademing van vezels of gassen te vermijden.

We onderscheiden twee productcategorieën:

De milieubalans, de voor- en nadelen, het einde van de levensduur, de soortelijke massa en de theoretische levensduur van deze producten worden per categorie weergegeven in de onderstaande tabellen.

Bijgewerkt op 01/01/2013