Terug naar

Geuren

De aanwezigheid van vluchtige stoffen in de lucht veroorzaakt een geur. Deze stoffen kunnen giftig of volstrekt onschadelijk zijn. Ze worden met name afgegeven door rioleringen, schimmels, bronnen van chemische aard of verbrandingsbronnen. Als de oorzaak ervan bekend is, kan een geschikte oplossing worden gevonden, waardoor ook de potentieel rampzalige gevolgen van deze stoffen voor de gezondheid kunnen worden voorkomen.

Identiteitskaart

Een geur is datgene wat we met onze reukzin waarnemen. Geuren worden veroorzaakt door vluchtige verbindingen in de lucht die we inademen.

We kunnen ze ervaren als aangenaam, onaangenaam of ronduit misselijkmakend. In ieder geval verraden geuren de aanwezigheid van een bron die natuurlijke of chemische geurmoleculen verspreidt. Het kan zowel organische (rioleringen, compost, stilstaand water) als chemische stoffen betreffen (dampen van koolwaterstoffen, benzine, gas, synthetische parfums). Bovendien blijkt het vaak bijzonder moeilijk om de bron of het punt van verspreiding van een geur te bepalen. Geuren kunnen binnen eenzelfde gebouw heel onverwachte wegen inslaan of op grote afstand van de bron opduiken.

Meerdere factoren bepalen de sterkte van een geur. De hardnekkigheid en de intensiteit kunnen schommelen naargelang de temperatuur, de luchtvochtigheid of de wind. Maar ook de gevoeligheid van het individu voor geuren is bepalend: sommigen merken niets, terwijl anderen de geur als overweldigend ervaren. Net dat maakt het moeilijk om geurproblemen op te lossen. Bovendien speelt ook het olfactieve geheugen een rol in de beleving en de perceptie van geuren. Dat geheugen kan aangename sensaties opwekken of net behoorlijk hinderen. Bepaalde personen die in het verleden aan een specifieke geur werden blootgesteld, kunnen ook nog jaren later hevig reageren (bij zelfs hele lichte geurconcentraties).

Bronnen van blootstelling

Rioolgeuren

Dit type geur wordt frequent waargenomen. De oorzaak ervan is vaak heel moeilijk te achterhalen. Rioolgeur kan worden veroorzaakt door stijgend water omwille van een slechte afvoer van afvalwater op een bepaalde plaats in de leidingen. Een fout in het leidingontwerp mag hier niet meteen worden uitgesloten. De oorzaak kan eveneens liggen in het ontwerp van het rioolnet. Rioolgeuren kunnen worden waargenomen in bijvoorbeeld badkamers. Ze kunnen meer uitgesproken zijn bij regen en dit omwille van de hogere atmosferische druk, of wanneer de leidingen verstopt zijn. Die geuren kunnen ver dragen en uiteindelijk via een opening tot in de woning dringen.

Schimmelgeuren

Een muffe schimmelgeur verraadt de aanwezigheid van vocht, van zichtbare of onzichtbare schimmel (onder behangpapier bijvoorbeeld). Die geur wordt verspreid door vluchtige organische stoffen en door sporen die op hun beurt door schimmelvorming worden veroorzaakt. Het komt er dus op aan om de boosdoener op te sporen en die te elimineren. Het kan om een oud waterlek of om insijpeling gaan.

Geuren van chemische aard

Iedereen heeft al wel eens een scherpe of prikkelende geur waargenomen die u naar de keel grijpt en soms zelfs hoofdpijn veroorzaakt. De geur van synthetische parfums, cosmetica, huishoudproducten of die van geurbestrijders voor het interieur is gemakkelijk te herkennen. Verven en oplosmiddelen verspreiden een geur van “nieuw” en veroorzaken vaak ongemakken.

Brandgeur

De heel typische verbrandingsgeur komt doorgaans van rokende schoorstenen, houtvuur of barbecues in de tuin of zelfs op de terrassen van woningen. Dit is een scherpe geur die vaak naar de keel grijpt.

De gezondheidseffecten

Kwalijke geuren kunnen in verschillende mate gevolgen hebben voor de gezondheid van de bewoners: zich voortdurend beroerd voelen, stemt niet bepaald vrolijk. Gastvrouwen en gastheren verheugen er zich meestal niet bepaald op gasten te ontvangen in een kwalijk riekende omgeving en dus blijven ook de gevolgen voor het sociale leven niet uit. Het psychologische effect op de geestelijke gezondheid is geen fabeltje; bovendien kunnen geuren ook nefast zijn voor de lichamelijke gezondheid. De mate waarin en de intensiteit waarmee iemand een geur ervaart, kunnen verschillen. Bovendien kan het vanuit wetenschappelijk en analytisch oogpunt bijzonder moeilijk zijn om de geuren te kwantificeren, te kwalificeren en hun oorsprong te bepalen.

Rioolgeuren

Bij rioolgeuren moet gedacht worden aan opstuwende gassen uit het afvoersysteem. Naargelang het type afvalstoffen dat in de afvoerleidingen kan zijn beland, kan inademing van die gassen toxisch zijn (wanneer er bijvoorbeeld oplosmiddelen of toxische producten in de gootstenen werden gegoten).

Schimmelgeur

Die geur wijst op een vochtprobleem en vooral op een probleem van schimmelvorming en kan neusverkoudheden, conjunctivitis maar ook astma, vooral bij kinderen, veroorzaken.

Geuren van chemische aard: installeerde of gebruikt u een geurbestrijder voor het interieur, kocht u een nieuw cosmetisch of huishoudproduct? Dergelijke producten bevatten heel wat chemische stoffen die de luchtwegen kunnen irriteren. Heel wat bouwmaterialen bevatten producten die toxisch zijn voor de luchtwegen (neus, keel, longen) en kunnen hoofdpijn en vermoeidheid uitlokken.

Verbrandingsgeuren

Bij verbrandingsprocessen komen doorgaans meerdere schadelijke stoffen vrij, die zich verspreiden zolang de verbranding duurt.

Preventie en remediëring

Rioolgeuren

Onderwerp alle leidingen en stankafsluiters aan een nauwgezet onderzoek. Laat regelmatig water door de gootsteen en wastafel stromen, zodat afvalstoffen in het afvalwater in de leidingen niet kunnen gaan rotten.

Schimmelgeur

De mogelijke zichtbare en onzichtbare plaatsen waar schimmel kan worden gevormd, moeten grondig worden onderzocht, zeker wanneer water schade aanrichtte. Kijk heel goed onder de gootstenen en wastafels of er geen lekken zijn. Infiltraties via het dak kunnen een totaal onverwachte weg volgen en langs muren doorsijpelen.

Schimmelgeuren in wasmachines zijn doorgaans afkomstig van de waterafvoerslang of veeleer van residuen in de leiding die niet correct worden afgevoerd. Gewoon de leiding vervangen, biedt meteen soelaas. Als onderhoudsbehandeling raden we aan de machines nu en dan eens bij 90°C te laten draaien.

Geuren van chemische aard

Onderwerp alle cosmetica- en huishoudproducten en ook alle ontgeurders en zelfs bepaald kinderspeelgoed (geurende poppen, enz.) aan een nauwgezet onderzoek. Verlucht grondig en verwijder het speelgoed dat een hardnekkige geur verspreidt. Verlucht de ruimtes tijdens en na afloop van werkzaamheden zodat verontreinigende stoffen zich niet in de binnenlucht kunnen opstapelen. Het kan geruime tijd duren voor ze volledig zijn verdwenen.

Verbrandingsgeuren: de bron kan zich in de eigen woning bevinden (een rokende schouw bijvoorbeeld). Controleer of de afvoeren van de schoorstenen nog in goede staat zijn. Het kan ook zijn dat er in de buurt vuur werd gestookt en dat de geur in de woning binnendringt. Verlucht en spoor eventuele schade aan de afvoerkanalen op.

Download de brochure

➩ Overzicht van de voorzieningen

Bijgewerkt op 30/11/2016