Gewichtsbelasting van het groendak

Het is essentieel om van bij de uitwerking van het project alle belastingen te bestuderen die voortvloeien uit de ontwikkeling, de uitvoering en de uiteindelijke bestemming van het groendak, met name de totale mechanische belasting (zowel permanent als occasioneel) en de windbelasting.

Extensief groendak

Semi-intensief groendak

Intensief groendak

Dikte van de substraatlaag

< 10 cm

10 tot 30 cm

> 30 cm

Gewicht

30 tot 100 kg/m²

100 tot 400 kg/m²

> 400 kg/m²

In ieder geval moet men zich ervan vergewissen dat het isolatiemateriaal voldoende drukvast is voor de overbelasting van het geheel (stijve isolatie).

Het gewicht van extensieve groendaken is beperkt doordat de lagen dunner zijn. In het algemeen is hiervoor geen aangepast dak nodig. Ze kunnen met enkele kleine aanpassingen op bestaande daken worden gerealiseerd. Een intensief groendak moet met het oog op de permanente gewichtsbelasting die het veroorzaakt vanaf de ontwerpfase van het gebouw worden berekend bij de berekening van de funderingen en de structuur. In ieder geval moet men zich ervan verzekeren dat het isolatiemateriaal voldoende drukvast is voor de overbelasting van het geheel (stijve isolatie).

Bijgewerkt op 23/11/2016