De locatie van de groene gevel

Hoeveelheid zon

De directe omgeving van de gevel en de eventuele schaduw van andere gebouwen hebben invloed op de ontwikkeling van de vegetatie. Bepaalde plantensoorten zullen het bijvoorbeeld niet goed doen op een gevel met weinig zon, terwijl andere soorten geen directe zon verdragen. De keuze moet dus worden aangepast aan de ligging van de gevel.

Grondinname van de groene gevel

Aangezien sommige groene gevels moeten worden gecombineerd met voldoende volle grond aan de voet van de muur (voor de watervoorziening, de recyclage van dode bladeren enz.), moet de beschikbare ruimte voor de mobiliteit op trottoirs worden nagegaan (zie pagina | Voorschriften en normen). Als de breedte van het trottoir beperkt is, is het niet mogelijk een gescheiden groeigordijn aan te brengen of een type begroeiing te planten dat vaak moet worden gesnoeid.

Ecologisch netwerk

Een ecologisch netwerk is pas volledig functioneel als de stepstones waaruit het is opgebouwd met elkaar verbonden zijn. Een groene gevel die geïsoleerd is van andere groene ruimten zal immers geen grote rol spelen op het gebied van de biodiversiteit. Als echter om de 100 meter een groene gevel wordt ingericht, wordt het systeem versterkt. Vogels, ongewervelden of kleine zoogdieren zullen van stepstone tot stepstone van buiten de stad naar de binnenstad worden aangetrokken.

Bijgewerkt op 15/09/2021