Onderhoud van de groene gevel

Het onderhoud van het systeem en het snoeien van de beplanting zijn van essentieel belang voor de bescherming van de gevel. Deze taken moeten worden uitgevoerd buiten het broedseizoen of de winter (dus van begin maart tot eind augustus). In ieder geval moet worden gecontroleerd of de planten niet op de volgende punten terechtkomen:

  • aangrenzende gevels;
  • openingen;
  • dakpannen, leien, dakgoten;
  • luchtinlaten, schoorstenen enz.

Bij bijvoorbeeld grote wooncomplexen moet tijdens de ontwerpfase de verantwoordelijke voor het beheer en onderhoud van de groene gevel worden aangewezen. De kosten hiervoor kunnen aanzienlijk oplopen.

Bovendien moet de ontwerper van de groene gevel vanaf een bepaalde hoogte, wanneer de plant niet meer bereikbaar is via een ladder of via ramen of terrassen, zorgen voor een systeem met takels, zodat het mogelijk is om te klimmen. Als er geen dergelijk systeem wordt geleverd, moet een beroep worden gedaan op een gespecialiseerde firma met:

  • hetzij een heftoestel, wat niet altijd evident is in een dichtbebouwde stedelijke omgeving;
  • hetzij professionals die op hoogte kunnen werken door langs de gevels naar boven en beneden te klimmen.

Bij gevels met een gescheiden groeigordijn kan dat gordijn worden gebruikt om de planten te bereiken.

Uiteindelijk gaat de voorkeur, voor een gemakkelijk onderhoud, uit naar vaste planten die meerdere jaren na elkaar groeien en niet te snel groeien.

Bij verticale tuinen is het onderhoud afhankelijk van het substraat, de gekozen plantensoorten, hun robuustheid en hun uitbreidingscapaciteit. De installatie moet regelmatig worden onderhouden en perfect worden beheerst. Het onderhoud is relatief complex. Het irrigatienetwerk moet worden gecontroleerd, de druppelaars, de tijdschakelaar en het groeisubstraat moeten worden nagekeken en er moet regelmatig plantenvoeding worden toegevoegd. Ook moet worden nagegaan of de planten het waternetwerk niet binnendringen. De 'vilttechniek' vraagt om regelmatig onderhoud.

Bijgewerkt op 15/09/2021