Terug naar

Habitat bieden aan fauna

In elk renovatie- of nieuwbouwproject in een stedelijke omgeving moeten de bescherming van de bestaande dierlijke habitats en de integratie van vervangingshabitats het voorwerp zijn van een zorgvuldige analyse.

Dit dossier behandelt de integratie van nestkasten voor vogels en schuilplaatsen voor vleermuizen voornamelijk op het niveau van de gebouwen. Het onderzoekt ook de verschillende voorzieningen voor kikvorsachtigen en reptielen, en de mogelijkheid om insectenhotels en schuilplaatsen voor beschermde zoogdieren in de omgeving van deze gebouwen in te planten.