Combinatie van een vertragende functie en van het hergebruik van hemelwater

© Leefmilieu Brussel

Tanks met de juiste dimensie voor het gebruik van het hemelwater vormen geen echt instrument voor het beheer van de afvloeiing in de stad bij kortstondige zware neerslag (vooral zwaar onweer in de zomer) omdat ze, wanneer ze vol zijn, niet langer de rol van regelbuffer kunnen spelen.

Om dit te verhelpen, moet de dimensionering van de tank rekening houden met een buffervolume, bovenop het voor het gebruik vereiste volume: de tank wordt uitgerust met een afvoervoorziening met geregeld lekdebiet, dat de afvoer van het teveel aan water naar de riolering of het infiltratiesysteem vertraagt. Afhankelijk van de plaatselijke voorwaarden kan het infiltratiesysteem een gedeelte van het buffervolume opnemen.

Het buffervolume wordt aangepast volgens (zie dossier | Beheer van het regenwater op het perceel) :

  • de eventuele aanwezigheid van een infiltratievoorziening en haar vermogen.
  • het type van onweer dat men wil beheren.
  • de aanwijzingen van de beheerder van het rioolstelsel waarop het perceel aangesloten is.
  • de mogelijkheid van infiltratie in de bodem van het overschot: een oplossing die men moet aanmoedigen om de impact van het project op de watercyclus te verbeteren.