De financiële impact van de installatie voor het hergebruik van hemelwater evalueren

Om het volume van de tank te optimaliseren, moet men ook rekening houden met het financiële aspect van de investering en met name de terugverdientijd van de verschillende tankvolumes. Het economisch beste compromis ligt meestal tussen 2 en 3 weken autonomie.

Eenheidsprijs van de installaties

 • Prijs van de tank: hierna volgen, ter indicatie, de prijzen van betonnen tanks volgens de BUA (Beroepsunie der Architecten) in 2011. De prijzen kunnen sterk variëren en dalen meestal verhoudingsgewijs naarmate het volume van de tank toeneemt. Boven de 15 m³ mag men aannemen dat de prijzen € 120 tot € 170/m³ zullen bedragen.

Bron: BUA 2011 © Leefmilieu Brussel

Deze grafiek zou de ontwerpers ertoe kunnen aanzetten om grote tanks te kiezen voor het hergebruik van regenwater, zonder rekening te houden met de andere technische parameters, om de kosten van deze vaste uitrustingen te verlagen.

Maar omdat de waterbesparing meestal kleiner wordt naarmate het volume van de tank toeneemt (boven een bepaald volume wordt het bijkomende volume minder gevaloriseerd: het gebruiksplafond hangt af van het vermogen van de daken om hemelwater op te vangen) en omdat de prijzen van de tanks binnen een bereik van 120 tot 170 €/m³ liggen, heeft een overdimensionering van de tank weinig zin, tenzij men het extra volume als stormbekken gebruikt en het door middel van een afvoer met debietregeling leeg houdt (zie dossier Beheer van het regenwater op het perceel).

Omgekeerd is het evenmin financieel interessant de tank te klein te kiezen of het opgevangen volume hemelwater niet volledig te benutten, gezien de vaste kosten van de uitrustingen en de hoge prijs van de tank.

 • Prijs van de uitrustingen:
  • Stroomopwaartse filter(s)
  • Toevoerleiding(en)
  • Uitloop met filter + hydrofoorgroep (pompen, expansievaten)
  • Overlaat met sifon en keerklep
  • Toegang voor het onderhoud: mangat met deksel
  • Beluchter voor de tank en nafilter
  • Enz.

Zie Overzicht van de voorzieningen

Premies

Er bestaan premies op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van bepaalde gemeenten.

Zie Economische aspecten

De prijs evalueren van de waterbesparing die het hergebruik van hemelwater oplevert 

Zie Economische aspecten

De onderhoudskosten van de verschillende voorzieningen tot het minimum beperken en de duurzaamheid van installatie verzekeren

 • Uitrustingen kiezen die men eenvoudig kan gebruiken, die courant op de markt voorhanden zijn, of waarover men voor gekwalificeerd onderhoudspersoneel beschikt;
 • Efficiënte filters kiezen die weinig onderhoud vereisen (zelfreinigend), om vervuiling van de tank te beperken en de kwaliteit van het opgeslagen hemelwater te verzekeren;
 • Uitrustingen voorzien die het behoud van de kwaliteit van het hemelwater tijdens de opslag en het gebruik garanderen;
 • Efficiënte uitrustingen kiezen die het elektriciteitsverbruik beperken: keuze van de pompen, regeling van de beluchting van de tank, enz.

In de financiële balans rekening houden met het elektriciteitsverbruik van de verschillende uitrustingen.

Voorbeeld van een mogelijke aaneenschakeling van voorzieningen en van hun kosten in een gezinswoning

Systemen ►Tuinregenton490€Gerenoveerde regenwatertank4560€Regenwatertank onder het dak2144€
Voorzieningen ▼
Opvang
OpvangoppervlakkenPannendak (1 helling) 24m²Pannendak 60m²; extensief groendak 18m²Extensief groendak 200m²
AfvoerleidingenHanggoot + zinken regenpijp ∅80Dakgoten + zinken regenpijp ∅80Regenpijpen van polyethyleen
VoorfiltersBladvanger + regenpijpfilter60€Bladvanger + duofilter met deksel en opzetstuk430€Kiezelbak (2 stuks)80€
Opslag
Tank"Plubo" regenwaterzullGerenoveerde oude regenwaterput1500€Keldertanks
Materiaal/InhoudPolyethyleen / 400l300€Metselwerk / 4000lPolyethyleen / 2x1500 = 3000l1300€
PlaatsingBovengronds - naast de regenpijp (tuin)Ondergrounds (buiten)Dakverdieping
WatertoevoerAansluiting van polyethyleen ∅32 + 2 bochtstukken50€Leiding van polyethyleen + aansluitstuk rustige toevoer45€Leiding van polyethyleen + aansluitstuk rustige toevoer45€
Aanvulling met stadswater-In het compacte systeem inbegrepenAA- of AB-aansluiting
Beluchter-Aquariumbeluchter10€-
Peilstok of -detectorPeilbuis30€In het compacte systeem inbegrepenNiveausensor met automatische inschakeling voor bijvulling329€
Afvoer van het buffervolume met debietregeling-Slang + vlotter130€-
OverlaatLeiding van polyethyleen + 2 ellebogen naar infiltratiezone in de tuin50€85€Sifon van polyethyleen + afvoer naar buitenopslag85€
AftappingAftapkraan onderaan de put-Aftapping onderaan de tank
Toegang voor onderhoudAfneembaar dekselMangatMangat
Voeding
DistributiewijzeVrije uitloopElektrische pompVrij verval
Onder druk zettenAfhankelijk van de hoogte van de regenton (maar te weinig druk voor besproeling van de tuin)Compact systeem1600€Afhankelijk van de hoogte van de tank/aftappunt
AccessoiresTapkraanAanzuigset130€Aanzuigset130€
Leidingen-Identificatie- en markenringset30€-
Behandelingen / filteren / drinkbaar maken-Filter + zuivering tot drinkwaterkwaliteit600€Filter175€