Gevalstudies

Voor de volgende gebouwen is diep ingegaan op de opvang van regenwater op het perceel:

  • © Yvan Glavie

  • Coupole
  • Bouw van een centrum voor mensen met een beperking, waarbij een retentiedak is aangelegd. Het water van het retentiedak wordt opgevangen en voor de toiletten gebruikt.
  • © Yvan Glavie

  • Drogisterij
  • Renovatie en uitbreiding van een gezinswoning met aanleg van een tank ter plaatse om het regenwater te kunnen opvangen.
  • © Yvan Glavie

  • Cameleon
  • Bouw van een pand met een winkel en een crèche. Er is een groot groendak aangelegd en het opgevangen water van het dak wordt gebruikt voor de toiletten.
  • © Google Street View

  • Lesssines
  • Renovatie van een oud gebouw. Het water van het voornaamste dak wordt opgevangen en in een tank opgeslagen. Er zijn voorzieningen ingevoerd om het onderhoud van de opvanguitrustingen voor regenwater te vereenvoudigen.
  • © Leefmilieu Brussel

  • Geelvinken
  • Renovatie van een gezinswoning waarvoor een opvangsysteem voor regenwater is aangelegd. Ook het afvalwater afkomstig van diverse vormen van gebruik in de woning wordt opgevangen en voor de toiletten gebruikt.