Meer weten

In de Gids

Herwaardering van water:

Waterbesparing op de bouwplaats:

De infiltratie en het hergebruik oordeelkundig bevorderen:

 • Om de milieubalans van de installatie te verbeteren, moet men naast het hergebruik van hemelwater voor toepassingen in het gebouw (vertraging door het gebruik) ook de infiltratie van het hemelwater op het perceel of de lozing in oppervlaktewater bevorderen

 • Onthoud dat de infiltratie op het perceel zal afhangen van de kwaliteit van de grond en de ondergrond, en van het risico van migratie van de vervuiling. Men moet vermijden om de vervuiling naar diepere lagen te verplaatsen, zodat ze het grondwater of waterwinningpunten zou bereiken.

Websites

Bibliografie

 • VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ, waterwegwijzer voor architecten - een handleiding voor duurzaam watergebruik in en om de particuliere woning, 2002.
 • WWF-België, Water voor morgen; een gids voor verantwoord watergebruik, mei 2002.
 • ORZAGH Joseph, Pluvalor et Traiselect, Introduction à la gestion écologique de l'eau à la maison, Mons, 1998.
 • BELGAQUA, Technische voorschriften binneninstallaties, Brussel, 2012
 • WTCB, De Cuyper K., Duurzaam waterbebeer, in WTCB-contact nr. 13 – maart 2007
 • DE CUYPER K., Rationeel gebruik van drinkwater, Concrete acties voor een duurzame bouw, in WTCB magazine, zomer 1998
 • WWF-België, Water voor morgen; een gids voor verantwoord watergebruik, mei 2002.
 • HENNICO E., La gestion de l'eau en milieu urbain? De l'idée à la pratique, scriptie ISA St-Luc Brussel, 2005
 • ORZAGH J., Pluvalor et Traiselect, Introduction à la gestion écologique de l'eau à la maison, Mons, 1998
 • VU Brigitte, Récupérer les eaux de pluie, éditions Eyrolles, Parijs 2007
 • ARENE Ile-de-France et CSTB, Récupération et utilisation de l'eau de pluie dans les opérations de construction, Retours d'expériences et recommandations, 2007
 • VAN DEN BOSSCHE P., E. JANSSEUNE, P. THOELEN, Hemelwater gebruiken! Een handleiding voor gebruik van regenwater in huis, VIBE, Antwerpen, 2002
 • LEEFMILIEU BRUSSEL, "Gids voor het energetisch en duurzaam ontwerpen van gebouwen voor collectieve huisvesting, december 2005" Architecture&Climat, december 2005.
 • BOLLER Markus (EAWAG – division gestion des eaux dans les zones urbaines – Suisse - 2003), Vers une mise en pratique de la durabilité en assainissement pluvial, in EAWAG news 57f, december 2003.
 • WYCB (2007), Regenwaterafvoer op groendaken, WTCB-dossiers, 3/2006, katrern nr. 2, gecorrigerd op 19 september 2007.
 • KBOB – IPB (2001), Métaux pour toitures et façades, aanbeveling 2001/1.
 • OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT, DES FORÊTS ET DU PAYSAGE (OFEFP - 2002), Analyse du cycle d'approvisionnement en eau et récupération d'eau de pluie.
 • RÉIDENER ENERGIATELIER a.s.b.l. "Installatie voor de terugwinning van hemelwater", oktober 2006.
 • VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM - 2010), Waterwegwijzer – bouwen en verbouwen.
 • REGION WALLONNE (2009), Méthodologie RELOSO – renouveau des logements sociaux, MATRIciel / Architecture et Climat – UCL.
 • REGION WALLONNE (2010), Guide PME – Guide de conception des bâtiments en Zones d'Activités Économiques dans le cadre du développement durable, MATRIciel / Architecture et Climat – UCL.