Terug naar

Overzicht van de voorzieningen

De benadering van deze dossier leidt in de praktijk tot de toepassing van verscheidene voorzieningen. Deze voorzieningen zijn de verschillende concrete oplossingen waarmee men de duurzaamheid van het project kan verbeteren. Een installatie voor het hergebruik van hemelwater omvat een reeks voorzieningen die met elkaar samenwerken. Ze vormen een systeem voor het hergebruik van hemelwater dat kan variëren van een eenvoudige tank buiten het gebouw, met vrije uitloop, voor de begieting van de tuin, tot een complexe installatie die verscheidene aftappunten bedient.

Opvang

  • © Ecorce

  • Boldraadrooster
  • Beschrijving

   • Roosterplaten, zuigkorven, kolkroosters, keermuren en beschermroosters voor dakgoten.
   • Beschermen de regenpijpen en/of de dakgoten tegen verstopping door bladeren, naalden, grind (keermuur) enz.
   • moeten regelmatig worden onderhouden om hun functie te behouden en problemen met overlopen te voorkomen.
  • © Ecorce

  • Voorfiltratie
  • Beschrijving

   • dienen net als de boldraadroosters om grote voorwerpen tegen te houden, maar zorgen ook voor fijnere filtering.

Opslag

  • © Christophe Finot / Wikimedia.org

  • Bezinktank
  • Beschrijving

   • Eerste compartiment, voor de opslagtank.
   • Beperkt de vorming van slib in de eigenlijke opslagtank: de productie van slib blijft beperkt tot een enkel compartiment dat gemakkelijk toegankelijk is (onderhoud).;
   • Maakt de opvang van de eerste regen mogelijk (die het rijkst is aan mineraal materiaal).
  • © Ecorce

  • Recuperatietank
  • Beschrijving

   Ondergrondse tanks

   • Bewaart het hemelwater beschermd tegen licht, warmte (maximum 25°C) en vorst.
   • Meestal ondergronds, kan worden opgenomen in de ruwbouw van de kelders.
   • De tank kan van beton (al dan niet geprefabriceerd) of van kunststof zijn.

   Tuinregenton

   • Nuttig voor het begieten van de tuin van gezinswoningen.
   • Eenvoudige installatie in het kader van renovatiewerken: directe aansluiting op een regenpijp buiten het gebouw.
   • Werking zonder elektriciteit (geen pomp)

Uitrustingen van de regenwatertank

  • © GEP Benelux BV

  • Rustige toevoer
  • Beschrijving

   • Vertraagt de toevoer van het hemelwater in de tank, om te voorkomen dat op de bodem afgezet slib en deeltjes zich met het water mengen en de verschillende organen (toevoer, overlaat, uitloop...) verstoppen.
   • In de vorm van een slang (elleboog, "U" of "T") of een speciaal toebehoren met "rustig debiet".
   • Onmisbaar voor tanks zonder bezinktank.
  • © adrem.fr

  • Aanzuigsysteem
  • Beschrijving

   • Om de laag met drijvende deeltjes niet aan te zuigen, wordt het water 10 tot 15 cm onder de oppervlakte opgenomen.
   • De distributieorganen beschermen (stroomafwaartse pompen en filters).
  • © MartinStr / Pixabay.com

  • Beluchtingssysteem
  • Beschrijving

   • Verdeelt luchtbellen op de bodem van de tank (buisvormig of rond product), wordt aangesloten op een luchtpomp.
   • Het risico van anaerobe gisting van de organische stoffen in het water voorkomen (beperkt het ontstaan van geuren en de verkleuring van het water)
  • © eaudepluie.be

  • Overloop
  • Beschrijving

   • Onmisbaar orgaan van de tank: beveiliging die het overlopen van de tank voorkomt wanneer het veel regent of wanneer geen water wordt afgenomen.
   • Verwijdert het laagje stof en drijvende deeltjes dat zich onvermijdelijk aan de oppervlakte van het water vormt.
  • © Ecorce

  • Nafiltratie
  • Beschrijving

   • De uitrustingen beschermen tegen de risico's van vervuiling, door mechanische filtratie van de onzuiverheden in het water sedimentfilter 25 µm, deeltjesfilter 25 µm.
   • De kwaliteit van het water verbeteren met verschillende systemen = zuivering met actieve houtskool, ultrafiltratie (membraan, omgekeerde osmose), ontsmetting met UV-filters enz.
  • © pashminu / Pixabay.com

  • Pomp
  • Beschrijving

   • Zuiger- of membraampompen: geschikt voor een hoge druk bij een vrij laag debiet.
   • Centrifugale pompen: goed geschikt voor grote debieten bij lage druk
   • Pompen met variabele snelheid: kies pompen met een elektrische motor energieklasse IE2, vanaf 2015 klasse IE3 (variabele snelheid).