Voorschriften en normen

Voorschriften

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)

 • Artikel 16 "Opvang van hemelwater" van "Hoofdstuk 5 – Nutsvoorzieningen" stelt :

  • "Het regenwater afkomstig van alle ondoorlaatbare oppervlakken wordt opgevangen en afgevoerd naar een regenput , een vloeiveld of, bij gebrek daaraan, de openbare riolering."
  • "Bij nieuwbouw is de plaatsing van een regenput verplicht om met name een overbelasting van de riolering te vermijden. De minimumafmetingen van deze regenput bedragen 33 liter per m² dakoppervlak in horizontale projectie." 

Het is dus belangrijk dat men een duidelijk onderscheid maakt tussen het stormbekken , dat bij zware regenval de riolering ontlast en dat leeg moet zijn wanneer de regenval begint, en de regenwatertank , die vol moet zijn om het water zo goed mogelijk te gebruiken wanneer men het nodig heeft: zie dossier Beheer van het regenwater op het perceel.

De milieuvergunning kan specifieke voorwaarden voor het beheer van het regenwater opleggen. Om meer te weten over de milieuvergunning, zie de Administratieve Gids  op de Leefmilieu Brussel website.

Normen

Wij verwijzen naar de volgende normen:

 • DIN 1989: 2001: Regenwassernutzungsanlagen - Teil1: Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung.
 • NBN-EN 12056-1 (2000/09) Binnenriolering onder vrij verval - Deel 1: Algemene en uitvoeringseisen
 • NBN-EN 12056-2 (2000/09) Binnenriolering onder vrij verval - Deel 2: Ontwerp en berekening van huishoudelijk-afvalwatersystemen
 • NBN-EN 12056-3 (2000/9) Binnenriolering onder vrij verval - Deel 3: Ontwerp en berekening van hemelwaterafvoersystemen
 • NBN-EN 12056-2 (10/2000) Binnenriolering onder vrij verval - Deel 4: Pompinstallaties voor afvalwater - Ontwerp en berekening
 • NBN-EN 12056-2 (10/2000) Binnenriolering onder vrij verval - Deel 5: Installatie en beproeving, instructies voor functionering, onderhoud en gebruik