Terug naar

Hergebruik-hertoepassing van bouwmateriaal

Dit dossier neemt de « Praktische Gids voor hergebruik - hertoepassing van bouwmateriaal » volledig over. Deze Gids werd ontwikkeld door Asbl Ressources, CCW, CBB-H, CIFFUL en zijn partners (Leefmilieu Brussel, SPW).

De termen hergebruik en hertoepassingin deze gids verwijzen naar eenzelfde realiteit. Toch verschilt het gebruik van deze termen in de officiële teksten volgens het Gewest : Brussel gebruikt " hertoepassing", terwijl Wallonië " hergebruik " hanteert.

Bijgewerkt op 07/03/2023