Hergebruik in al zijn gedaanten

Hergebruik kan verschillende vormen aannemen naargelang de aard van de werkzaamheden : afbraak, renovatie / verbouwing of constructie.

Hoewel deze gids vooral hergebruik bij renovatie / verbouwing belicht, staan we ook kort stil bij afbraak of constructie. Hergebruik wordt dus in een ruimer kader geplaatst omdat eenzelfde bouwplaats niet zelden de drie interventietypes omvat.

Sloopwerkzaamheden

Ieder gedeelte bestemd om te verdwijnen is een bron van materiaal dat nuttig kan worden toegepast.

Door te kiezen voor sloop en selectieve afbraak vergroot het vermogen om deze bron nog beter te benutten voor hergebruik.

Renovatie / verbouwing

Ieder behouden onderdeel is al een vorm van hergebruik.

Ieder te demonteren onderdeel kan, op in situ of elders, een bron vormen van hergebruik en recycling.

Ieder te bouwen onderdeel kan materiaal bevatten dat op de site of op andere sites werd gerecupereerd.

Bouwwerken

Ieder nieuw gedeelte vormt een kans om hergebruikt materiaal nuttig toe te passen zodat de hoeveelheid nieuw materiaal vermindert.

Bijgewerkt op 25/01/2017