Ontwerpen

StappenTen laste vanTaakSynthese
1. Voorafgaande studiesBouwheerEen voorafgaande inventaris van de site doorvoeren
 • Raam het potentieel van hergebruik
 • Voorkom milieu en gezondheidsrisico's
2. ProjectprogrammaBouwheerSelectiecriteria van de projectontwerper definiëren
3. Architecturaal ontwerpProjectontwerperEen richtinggevende inventaris opstellen

Definieer de prioritaire acties :

 • behouden
 • ter plaatse hergebruiken
 • ter plaatse recycleren
4. UitvoeringsprojectProjectontwerperSpecifieke bestekclausules creëren
 • Creëer meerdere afbraakposten of een lot afbraak
 • Schakel gespecialiseerde bedrijven in
 • Leg varianten voor de werken met hergebruik op
 • Leg de opstelling van een afvalbeheerplan op
5. Bouwplaats

Projectontwerper

Aannemers

Zich beroepen op een afvalbeheerplan
 • Beleg een voorbereidende vergadering over hergebruik, met de « afval- » en « veiligheidsplannen »
 • Wijs een « ontmatelingscoördinator » aan
 • Pas de planning aan de afbraak aan
 • Sensibiliseer de arbeiders en leid ze op
6. Oplevering van de werken Bouwheer
Projectontwerper
Aannemers
Nuttig toepassen van de verkregen resultaten

Lever de elementen op die het voorwerp vormen van hergebruik

 • na demontage
 • na verwerking

Controleer en vul desnoods het

Bijgewerkt op 25/01/2017