Oplevering van de werken: het hergebruik aan het einde van de bouwplaats aantonen

Nuttig toepassen van de verkregen resultaten

De taken aangaande de oplevering van de werkzaamheden betreffen alle betrokkenen.

Alle betrokkenen kunnen baat hebben bij de resultaten die op het vlak van hergebruik werden verkregen.

Alles actoren

Doelstelling

De daadwerkelijke toepassing van hergebruik, in overeenstemming met de voorschriften controleren en, uitgaande daarvan, de specifieke eigenschappen van hergebruik, zowel op het vlak van kwantiteit, kwaliteit als creativiteit in de verf zetten.

Ingevulde afvalbeheerplan

Het ingevulde afvalbeheerplan vormt het document dat het hergebruik en de recycling op het terrein evenals de afvoer van de afvalstoffen naar verschillende circuits of naar een CTI officieel vaststelt.

Dankzij dit plan kunnen de beschouwde hoeveelheden tijdens de bouwplaats worden bepaald en aangepast. Daarbij wordt het register van de vervoersdocumenten gevoegd : dit verplichte document garandeert de opspoorbaarheid van de afvalstoffen.

Dit afvalbeheerdossier vergt gedurende de volledige werkzaamheden bijzondere zorg. Tijdens de hele duur van de bouwplaats moet de inhoud daarvan worden gecontroleerd : die moet overeenstemmen met de uitgevoerde verrichtingen. Deze controle maakt integraal deel uit van de oplevering van de werkzaamheden.

Aandachtspunten

Tussentijdse opleveringen

Om het hergebruik te optimaliseren moet tijdens de bouwplaats tot tussentijdse opleveringen worden overgegaan.

Een stap verder

Balans van het hergebruik

Maak, eens de bouwplaats afgesloten, de balans op van het hergebruik. Zo kunt u nagaan of de resultaten beantwoorden aan de beoogde verwachtingen en in het positieve geval de bouwplaatsactoren die zich achter deze benadering schaarden op gepaste wijze eer betuigen.

Promotiedrager

Een fotoreportage aangevuld met enkele commentaren en een voorstelling van het voltallige team van actoren vormt een promotiedrager voor de projectactoren (bouwheer, projectontwerper en aannemers) evenals voor de gebruikers en de omwonenden van het gebouw.

U kunt deze drager ook gebruiken om te reageren op andere offerteaanvragen.

Nuttige Documenten

De onderstaande tabel geeft toegang tot documenten die afkomstig zijn van bouwplaatsen die de methodologie hebben toegepast die in dit deel wordt beschreven.

Documenten

(in het frans)

AandachtstrekkerInleiding
BYRRH – Projectfiche

Herbestemming van een bedrijfsgebouw, het BYRRH, tot een pool van stedelijke economische activiteiten, in Brussel

Projectfiche

Het OCMW is de drager van een zeer groot renovatieproject van een industrieel gebouw van 13.000 m² dat gedeeltelijk beschermd is, dateert van 1923 en langs de site van Thurn en Taxis ligt. Deze oude entrepots krijgen een herbestemming als "pool voor stedelijke economische activiteiten". Het gebouw krijgt een nieuwe gevel.

Er werd beslist materialen te gebruiken die afkomstig zijn ofwel van afbraak in situ ofwel van recyclagecircuits om een groot deel van de niet-structurele elementen van de nieuwe interventies aan de gevel te realiseren. Voor de binnenrenovatie van het gebouw wordt er ook onderzocht of er materialen voor hergebruik en gerecycleerde materialen kunnen worden gebruikt.

Brouwerij Belle-Vue – Projectfiche

Renovatie van de brouwerijen Belle-Vue tot pool voor economische activiteiten, Sint-Jans-Molenbeek

Projectfiche

Dit project omvat de renovatie van de mouterij van het oude complex van de brouwerijen Belle-Vue, gebouwd in het begin van de 20ste eeuw, evenals de afbraak van de oude stallen. De architecten en de opdrachtgever hebben al zeer snel doelstellingen van hergebruik vastgesteld. De opdrachtgever wenste ook bepaalde elementen te recupereren met het oog op hun hergebruik op andere bouwplaatsen die hij in de gemeente moest leiden.
Cité du Centenaire – Projectfiche

Renovatie van de Cité du Centenaire, Montignies-sur-Sambre

Projectfiche

Dit project behelst de renovatie van twee appartementsgebouwen die eigendom zijn van de wijk met sociale woningen die Cité du Centenaire wordt genoemd. De benadering van hergebruik werd gelanceerd nadat de architect voor het project was gekozen. Gelet op het beperkte potentieel van het project op het vlak van hergebruik hebben de projectdragers gefocust op de invoering van een fase van selectieve afbraak.
Plateau des Trixhes – Projectfiche

Afbraak van ± 100 huizen van de maatschappij La Maison des Hommes, Flémalle

Projectfiche

Dit tweede proefproject, in het Waals Gewest, bestaat in de volledige afbraak van meerdere sociale woningen in  Flémalle: 3 gebouwen met 4 appartementen en 112 eengezinswoningen.
Nodebais – Projectfiche

Ecorenovatie van het Maison de Village in Nodebais, Bevekom

Projectfiche

Project van ecorenovatie van een huis om het een herbestemming te geven als dorpshuis of een soort cultureel centrum dat zo polyvalent mogelijk wil zijn. De ecorenovatie heeft tot doel een hoog niveau van energieperformantie te bereiken en milieuvriendelijke materialen te gebruiken die meer bepaald afkomstig zijn van recyclagecircuits.
Riva Bella – Voorstelling

Renovatie van het Koninklijk Atheneum Riva Bella, Eigenbrakel

Projectfiche

Dit project bestaat in de restauratie en herinrichting van een gebouw van het Koninklijk Atheneum Riva Bella in Eigenbrakel; het hergebruik werd geïntegreerd door de architect.

De twee meest emblematische posten van deze aanpak zijn het wegnemen en terugplaatsen van binnenwanden en de recuperatie van stalen beschermingskappen die aanvankelijk werden gebruikt als bescherming voor de kolommen van de structuur, voor een buitenbekleding.

Koning Boudewijnstichting - Voorstelling

Renovatie van een eengezinswoning, Ottignies

Projectfiche

In dit project van ecorenovatie van een kantoorgebouw omvatte de benadering een klein deel hergebruik.
Eengezinswoning Ottignies – Projectfiche

Renovatie van een eengezinswoning, Ottignies

Projectfiche

In het kader van de renovatie van deze woning met 3 gevels heeft de eigenaar een reeks maatregelen genomen die toelaten het hergebruik van bepaalde materialen te verzekeren, waarmee wordt aangetoond dat zelfs een particulier de milieu-impact van zijn werf kan verbeteren.
Nonnet – Projectfiche

Verbouwing van een schuur tot eengezinswoning, Lesves

Projectfiche

Dit project bestaat in de renovatie van een schuur om er een eengezinswoning van te maken. In dit project zijn heel wat elementen afkomstig van het circuit voor hergebruik, zoals stoepranden die werden gerecupereerd en gesneden om er deur- en vensterlijsten van te maken.
Scheut – Projectfiche

Renovatie van twee volledige appartementsgebouwen

Projectfiche

Dit project bestaat in de renovatie van twee volledige appartementsgebouwen. De opdrachtgever besliste al snel om een benadering van hergebruik te ontwikkelen door te voorzien in een fase van selectieve afbraak.
Veeartsenijschool van Anderlecht – Projectfiche

Renovatie van de oude veeartsenijschool van Anderlecht

Projectfiche

Sinds 1991 worden de gebouwen van de oude veeartsenijschool in Anderlecht niet meer op regelmatige wijze gebruikt. Ondanks de vele jaren van leegstand bezat het gebouw een groot aantal opmerkelijke bouwkundige elementen of meubilair, zoals houten deuren, plinten van marmer en hout, schoorstenen van marmer, verluchtingsroosters in gietijzer, rijen auditoriumstoelen, metalen meubelen, radiatoren in gietijzer en een massiefhouten parket.

De opdrachtgever besliste al zeer snel om een benadering van hergebruik te ontwikkelen door te voorzien in een fase van selectieve afbraak en een procedure van verkoop van de materialen met hoge toegevoegde waarde.

Veeartsenijschool van Anderlecht - Artikel

Renovatie van de oude Veeartsenijschool van Anderlecht

Artikel geschreven door de opdrachtgever waarin hij de specifieke kenmerken van het renovatieproject van de oude Veeartsenijschool in Anderlecht voorstelt

-
Boomkwekerijstraat – Projectfiche

Renovatie van een gebouw dat eigendom is van de Koning Boudewijnstichting

Projectfiche

Dit project bestaat in de renovatie van een gebouw met enkele opmerkelijke elementen zoals schoorstenen en een bekken. Overeenkomstig de wens van de opdrachtgever heeft het architectenbureau dat met het renovatieproject is belast in het bestek van de afbraak voorafgaand aan de bouwwerken doelstellingen opgenomen inzake sorteren, recyclage en hergebruik.
Longue Vue – Projectfiche

Verbouwing van een gebouw tot groepswoning

Projectfiche

Het project behelst de renovatie van een gebouw van het gemengde type van 800 m² in een groepswoning. Het gebouw heeft weinig opmerkelijke elementen, maar bevat toch een groot aantal gewone materialen die voor hergebruik in aanmerking komen. Om de milieu-impact van zijn project te verbeteren heeft de opdrachtgever een gedetailleerde inventaris van de site gemaakt om de hergebruiksector van materiaal te voorzien.
Bijgewerkt op 25/01/2017