Perspectieven

Hergebruik en recycling bieden alle betrokkenen uit de bouwsector de kans om zich proactief en creatief op te stellen ; dit heeft positieve gevolgen op verschillende niveaus.

Die benadering komt ten volle tegemoet aan de uitdagingen van duurzaam bouwen

De regelgeving evolueert in die zin. Vandaag al, en nog meer in de toekomst, dringen nieuwe handelwijzen op de bouwplaats zich op :

  • Verplicht hoog recyclingpercentage van bouw- en sloopafval.
  • Beperking van het aantal stortbeurten.
  • Weigering van inert materiaal in de centra voor technische ingraving (CTI).
  • Gebruik van gerecycleerd puin voor overheidsbouwplaatsen.
  • Verscherpte controles op de bouwplaatsen...
Bijgewerkt op 25/01/2017