Terug naar

Perspectieven

Hergebruik en recycling bieden alle betrokkenen uit de bouwsector de kans om zich proactief en creatief op te stellen ; dit heeft positieve gevolgen op verschillende niveaus.

Die benadering komt ten volle tegemoet aan de uitdagingen van duurzaam bouwen

perspectives_nl

De regelgeving evolueert in die zin. Vandaag al, en nog meer in de toekomst, dringen nieuwe handelwijzen op de bouwplaats zich op :

  • Verplicht hoog recyclingpercentage van bouw- en sloopafval.
  • Beperking van het aantal stortbeurten.
  • Weigering van inert materiaal in de centra voor technische ingraving (CTI).
  • Gebruik van gerecycleerd puin voor overheidsbouwplaatsen.
  • Verscherpte controles op de bouwplaatsen...