Terug naar

Principes inzake materiaalbeheer

De Europese Afvalrichtlijn 2008/98/EG stelt de volgende hiërarchie inzake afvalpreventie en -beheer voor :

 • a) preventie
 • b) voorbereiding voor hergebruik
 • c) recycling
 • d) andere nuttige toepassing (meer bepaald op het vlak van energie)
 • e) verwijdering.

Door zich daarop te baseren en om de materiaalrijkdom te beschermen en de milieuhinder maximaal te beperken deelt deze gids de acties op de bouwplaats als volgt in.

Bron foto : Marcel BARATTUCCI - St. Ar. Tech Management Group

Voorkomen

Gebouwen flexibel ontwerpen. Denken aan het afbreken ervan in de toekomst.

Behouden

Bestaande elementen in hun actuele toestand of hersteld behouden.

Voorbeelden : zuilen, liggers, geraamtes, muren.

Ter plaatse hergebruiken

Materiaal demonteren om het ter plaatse te hergebruiken voor een identiek of vergelijkbaar doel.

Voorbeeld : stenen recupereren voor nieuwe muren.

Ter plaatse recycleren

Materiaal voor een andere dan de oorspronkelijke functie gebruiken ; dit veronderstelt dat de elementen die kunnen worden gerecycleerd worden gescheiden.

Voorbeeld : bakstenen gebruikt voor schanskorven of voor onderfunderingen na vergruizing

Afval maximaal beperken

De afvalproductie beperken en het afval volgens de gepaste circuits afvoeren.

 • Hergebruik op een andere site
 • Recycling op een andere site
 • Recycling via circuits : GVC (gemachtigd verwerkingscentrum)
 • Verwijderen als ultiem afval : CTI (centrum voor technische ingraving)

Duurzaam materiaal bevoorrechten

Minder nieuw materiaal gebruiken.

 • Hergebruikt materiaal van een andere locatie
 • Gerecycleerd materiaal van een andere locatie
 • Materiaal gerecycleerd binnen circuits
 • Materiaal kiezen volgens hun levenscyclusanalyse (LCA)
Bijgewerkt op 25/01/2017