Terug naar

Uitdagingen

Hergebruik en recycling voorkomen het verdere uitputten van natuurlijke rijkdommen om nieuwe producten te maken. Daardoor krijgt bouwmateriaal een tweede leven en kan het zelf als nieuwe grondstof worden gebruikt. Doordat afval en

transport daarbij worden beperkt, is dit een doeltreffende manier om het milieu te beschermen.

enjeux1_nl

Ieder stuk materiaal dat wordt weggeworpen heeft twee negatieve gevolgen voor onze planeet :

  • enerzijds verarmt de vindplaats van materiaal ;
  • anderzijds nemen de hoeveelheden op te slagen afval toe (met gevaar van verontreiniging).

enjeux2_nl

Hergebruik en recycling hebben ons milieu bijgevolg een tweeledige meerwaarde te bieden :

  • de bescherming van de natuurlijke rijkommen ;
  • de vermindering van het uiteindelijke afvalvolume.
Bijgewerkt op 25/01/2017