Terug naar

Integratie van elektrische auto's - Project Mobilitissimo

Het project Mobilitissimo bestaat erin elektrische voertuigen te integreren in het wagenpark van de RTBF. De RTBF heeft meerdere vestigingen die verspreid liggen in Wallonië en Brussel. Het eerste deel van het project bestond erin onderzoek te doen naar de behoeften op het gebied van verplaatsingen, en dus naar het aantal oplaadpunten. Vervolgens heeft de technische studie het mogelijk gemaakt om oplaadpunten te installeren in de verschillende vestigingen.

Gegevens van het project

  • Adres: Auguste Reyerslaan 52, 1030 Brussel
  • Type project: Integratie van elektrische voertuigen in het wagenpark
  • Jaar van installatie: 2012
  • Bouwheer: RTBF
  • Partner: GDF Suez (Engie)

Onderzoek naar de behoeften

  • De verplaatsingen en de afstanden tussen vestigingen werden onderzocht en er werd een model opgesteld en een simulatie uitgevoerd van een aantal verplaatsingsscenario's.
  • Op basis van de resultaten van de simulaties werden het aantal oplaadpunten en de plaats ervan gekozen. De simulaties hebben het mogelijk gemaakt om de gekozen oplossing te beïnvloeden, die een mix was van de interessantste twee scenario's (2 en 5) op het gebied van het aantal oplaadpunten en het gebruik van de voertuigen.

Resultaat van de analyse van het project Mobilitissimo

?Nouveau document?

Elk scenario is een combinatie van aantal voertuigen / aantal oplaadpunten (en de plaats ervan). Het in de grafiek opgegeven getal staat voor het aantal oplaadpunten die per scenario moeten worden geïnstalleerd

Meer weten

Meer informatie over oplaadpunten voor elektrische voertuigen binnen het Mobilissimo-project kunt u vinden op de volgende link:

➩ Voorzieningen | Oplaadpunten voor elektrische voertuigen

Laatste herziening op 15/06/2017