Acties om de duurzame integratie van een gebouw in zijn fysische omgeving te optimaliseren

De Praktische handleiding voor duurzame bouw en renovatie verdeelt het thema "Fysieke omgeving" in vier dossiers, waarbij telkens verschillende voorzieningen worden voorgesteld.

Spaarzaam gebruik van de bodem

Deze dossier is gericht op het optimaliseren van het bodemgebruik en zet aan tot het bouwen van nieuwe panden op verontreinigde terreinen.

Bodemvoetafdruk

Bouwen op (eerder) vervuilde gronden

Impact op de fysischeomgeving

Het doel van deze dossier bestaat erin de impact van het gebouw op zijn context tot een minimum te beperken als het gaat om zonlichtinval, windcorridors, kunstmatige verlichting en lokaal klimaat.

Schaduw geworpen door het gebouw

Hoek waaronder de hemel te zien is en toegang tot natuurlijk licht bij bewolkte hemel

Windeffecten zoveel mogelijk beperken

Afwezigheid van lichtvervuiling

Hitte-eilanden tegengaan

De bijdrage van het gebouw aan de geluidshinder in de wijk beperken

Deze dossier veling behandelt de oplossingen om het geluidsniveau te beheersen dat technische installaties van het gebouw voortbrengen in de buitenomgeving.

Geluidsoverlast vermijden

Maskeringseffect

Niet-weerkaatsende gevels

> De bijdrage van het gebouw aan de geluidshinder in de wijk beperken

Verrijking van het stedelijke landschap

Deze dossier heeft tot doel een gebouw te ontwerpen dat een meerwaarde betekent voor de landschapskwaliteit van de site waar het wordt gebouwd.

Gebouwd volume aangepast aan de indeling van de openbare ruimte waaraan het grenst, onthulling van de ruimtes, opwaardering van interessant erfgoed, reclame en uithangborden, gevels, daken, stadsstructuren, structurerende elementen van de stad, landschapsniveau, architectonische en stedelijke sfeer, overgangsgebieden, tijdsperceptie (dag/nacht, seizoenen, veroudering), begroeide ruimte.

> Verrijking van het stedelijke landschap

Bijgewerkt op 01/01/2013