Terug naar

Integratie van de stadslandbouw

De ruimte besteed aan voedselproductie op de bebouwde en onbebouwde oppervlakte van percelen vergroten door meer voorzieningen voor stedelijke landbouw te installeren.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt de volgende acties voor om stedelijke landbouw te integreren op het perceel:

  • voorziening in plaats zetten voor de productie;
  • de beheermethoden definiëren vanaf de beginfase;
  • aanvullende voorzieningen integreren (compost, enz.)
Bijgewerkt op 13/06/2019