Overzicht van de voorzieningen

Productievoorzieningen

  • © X. Claes / Leefmilieu Brussel

  • Teeltbakken
  • Beschrijving

   • ‘Bovengrondse' teeltsystemen. De gewassen worden geteeld in een gereconstrueerde omgeving die losstaat van de bodem.
   • Gebruikt wanneer het gebouw geen bruikbare ruimten in volle grond heeft of wanneer de tuinen vervuild zijn. Ook gebruikt voor mensen die moeite hebben met werken op de grond (rugpijn, PBM, enz.).
  • © X. Claes

  • Teelt in volle grond
  • Beschrijving

   • Productieruimten in volle grond op uiteenlopende soorten locaties (binnenkant van huizenblokken, voet van gebouwen, privétuinen en gemeenschappelijke tuinen, braakland enz.);
   • Mogelijk als de bodem niet vervuild is.
  • toekomstige ontwikkeling  
  • Teelt op gevels
  • Beschrijving

   • Gevelteelt in steden wordt vooral gebruikt voor het vergroenen van gevels. Deze ruimten kunnen echter ook worden gebruikt voor voedselproductie;
   • Er bestaan verschillende vormen van verticale structuren: hangsystemen, klimsystemen, opgebonden bomen.
  • Dak gereconstrueerde bodemculturen
  • Beschrijving

   • Op een dak gereconstrueerde bodemculturen zijn intensieve of semi-intensieve teeltruimten die verbonden zijn met het gebouw, waarbij het substraat uitgespreid wordt op platte daken;
   • de laag die het dak scheidt van de vegetatie, bestaat uit meerdere lagen (substraat, filterlaag, draineerlaag, worteldrukbestendig membraan, waterdichte laag, thermische isolatie).
  • Teelt in kelders
  • Beschrijving

   • Productiemethode binnen in een gebouw, bijvoorbeeld in kelders, in een specifieke omgeving: weinig licht, hoge luchtvochtigheid en frisse, constante temperaturen;
   • Teelt van gewassen die aangepast zijn aan dit soort omgeving (paddenstoelen, witlof) of insectenkweek. Ook gewassen onder lampen kunnen er een plekje vinden.
  • © Bernard Boccara

  • Serres
  • Beschrijving

   • Voorzieningen die de gewassen overdekken en de effecten van de zonnestraling versterken;
   • Gebruikt om bepaalde soorten te telen die meer warmte nodig hebben, om de groeiperiode van planten te verlengen of om zaailingen te kweken;
   • Er bestaan serres van verschillende grootte, waaronder serres die geschikt zijn voor vastgoedprojecten.

Bijkomende voorzieningen

  • Samen composteren
  • Beschrijving

   • Recyclage van voedselresten van huishoudens of productieruimten tot mest, door toedoen van de bodemfauna;
   • De grootte en vorm kunnen sterk variëren. Kan in elk type stadslandbouwproject worden geïnstalleerd.

Andere niet-ontwikkelde voorzieningen in de Gids

  • Hydrocultuur
  • Beschrijving

   • Techniek voor plantaardige productie op een inert substraat (kleikorrels, rotswol, kokosvezels, enz.), gevoed door een met voedingsstoffen verrijkte oplossing.
   • Tal van technieken met verschillende moeilijkheidsgraden.
  • Aquaponics
  • Beschrijving

   • Techniek voor plantaardige productie tussen hydrocultuur en aquacultuur;
   • Gesloten of halfgesloten watercircuit: het water circuleert tussen het vis- en plantencompartiment, waardoor de voedingsstoffen uit de visuitwerpselen kunnen worden doorgegeven en met behulp van bacteriën omgezet in een vorm die door planten kan worden geassimileerd;
   • Verschillende moeilijkheidsgraden.
  • Irrigatiesystemen
  • Beschrijving

   • Gebruikt om de gewassen te bevloeien;
   • Het water kan op de daken worden opgevangen en naar opslagtanks worden geleid
   • Opgelet met het materiaal waarover het water stroomt om verontreiniging te voorkomen;
   • Zie ook de infofiche  ‘Irrigatie - technieken om water te besparen'
Bijgewerkt op 13/06/2019