Isolatie aan de binnenzijde van hellende daken

Isoleren aan de binnenzijde van hellende daken bestaat erin om tussen de kepers en/of onder de kepers een laag isolatiemateriaal aan te brengen in de vorm van stijve platen of soepele isolatiematten, of via inblazing. Het is niet alleen noodzakelijk om geschikte isolatiematerialen te kiezen, maar ook om altijd de installatie van een onderdak in combinatie met een dampscherm te overwegen.

Welke stappen moet u volgen vooraleer isolatie aan te brengen aan de binnenzijde van het dak?

 • De isolatie van het dak via de binnenzijde, de buitenzijde of tussen de kepers evalueren
 • De kenmerken van de bestaande structuur evalueren bij een renovatie
 • De kenmerken van een isolatieproject evalueren

Bron: Ecobuild

1. De isolatie van het dak via de binnenzijde, de buitenzijde of tussen de kepers evalueren

Om te beginnen is het essentieel na te gaan welk type isolatie het meest aangewezen is. Hiervoor verwijzen we naar de conceptiefase. De wanden van de mantel isoleren . Zodra vaststaat dat men zal isoleren aan de binnenzijde, kan men aan de volgende stappen beginnen.

2. De kenmerken van de bestaande structuur evalueren bij een renovatie

De volgende punten vragen een evaluatie:

Kwaliteit en aard van de structuur

 • Moet het bestaande timmerwerk versterkt of gerenoveerd worden? Het is noodzakelijk het eventuele extragewicht van aanvullende isolatie te evalueren.
 • Afhankelijk van de aard (hout, staal, ...) moeten de dikte van de isolatie en de behandeling van de bouwknopen anders onderzocht worden.

Waterdichtheid

 • Zijn er sporen van waterinsijpeling (op het niveau van dak, muren, ...)? Indien ja: de oorzaak/oorzaken hiervan vaststellen (gebrek op het niveau van dakbedekking, verstopte dakgoot, ...).
 • Het is altijd noodzakelijk een onderdak aan te brengen. Anders wordt namelijk zelfs afgeraden te isoleren. De installatie van een ersatz-onderdak (Wat met het ersatz-onderdak?) is geen ideale oplossing: het gebinthout is dan immers niet beschermd.
 • Er wordt altijd aangeraden het gebinthout te beschermen met bijv. een schimmelwerende behandeling, om elk risico op verslechtering van de dakstructuur door plotse waterinfiltratie te vermijden.
 • Indien de bestaande dakbedekking al over een onderdak beschikt, is het belangrijk te checken of dit nog intact is vooraleer eronder een isolatie aan te brengen.

Geometrie van daken die op elkaar aansluiten; kwaliteit van de verbindingen

 • Zijn er niveauverschillen tussen de aangrenzende daken? Wat is de kwaliteit van de verbindingen? Afhankelijk van de bestaande situatie moeten de bouwknopen en/of infiltraties behandeld worden.

3. De kenmerken van een isolatieproject evalueren

 • De minimale dikte van de isolatie evalueren om tegemoet te komen aan de EPB-vereisten . Deze stap zal duidelijk maken of toevoeging van extra isolatie over de kepers heen noodzakelijk is, en of – in voorkomend geval – een tweede ondersteuningsstructuur voor de isolatie nodig is.
 • De mogelijkheden evalueren om een onderdak of om een ersatz-onderdak toe te voegen.

Wat is de rol van een onderdak?

Onderdak

© Architecture et Climat - LOCI – UCL

Installatie

Bronnen : Futura Sciences en Batirama

Installatie

Bronnen : Futura Sciences en Batirama

Het onderdak vervult meerdere functies binnen het complex van de dakisolatie:

 • dichtheid voor wind en water , maar niet voor waterdamp:

  • door luchtstromen door en achter de isolatie te voorkomen;
  • door de isolatie en de binnenafwerking te beschermen tegen eventuele bevochtiging bij accidentele waterinsijpeling via de dakbedekking (bijv. bij een hevige regenval of hevige wind, of wanneer dakpannen zouden wegwaaien);
  • door bevochtiging van de isolatie door condensatie aan de onderzijde van de dakbedekking of door het binnendringen van poedersneeuw bij hevige wind te voorkomen;
 • beperking van het binnendringen van stof in de ruimtes.

Kortom, de installatie van een onderdak is hoogstnoodzakelijk .

Wat met het ersatz-onderdak ?

Als bij een renovatie de bestaande dakbedekking wordt behouden, kan het onmogelijk zijn om onder dat dak een continu onderdak te plaatsen. Het is dan technisch mogelijk om van de binnenzijde een ersatz-onderdak te plaatsen, maar deze oplossing wordt afgeraden en mag slechts tijdelijk zijn . Ze biedt immers slechts een gedeeltelijke bescherming tegen infiltraties. Dit type onderdak houdt in dat onder de dakbedekking een soepele folie wordt gefixeerd met behulp van latten en een lasnaad van soepele mastiek.

Ersatz-onderdak

Bron: isomaxi

Transversale doorsnede van een bestaand dak zonder ribben, achteraf voorzien van een isolatie en een ersatz-onderdak

Bronnen: WTCB – WTCB 3/2009 (nr. 23)

 1. Dakpan
 2. Bevestigingslat
 3. Keper
 4. Ersatz-onderdak
 5. Houten lat (verduurzaamd)
 6. Panlat
 7. Soepele kitvoeg
 8. Isolatie tussen de kepers
 9. Isolatie onder de kepers
 10. Lucht- en dampremmende laag
 11. Leidingspouw
 12. Binnenafwerking

Welke soorten isolatie en welke technieken aanwenden?

TechniekenVoordelenNadelen

Isoleren met stijve platen

Bron: Isolatie-expert.be

 • Toepassing en thermische bruggen beperkt bij messing- en groefsysteem
 • Er bestaan geïntegreerde all-in-one -systemen met plaasterplaat en dampscherm
 • Vraagt minder bevestigingen en/of geen secundaire structuur (Isolatie kan haar eigen gewicht en zelfs groter gewicht ondersteunen)
 • Minder eenvoudige plaatsing tussen kepers met variabele afstanden (gecompliceerd versnijden van de platen)
 • Plaatsing tussen kepers niet evident ter hoogte van de verbindingen tussen isolatie en hout

Isolatie met soepele isolatiemalten

Bron: Energuide

 • Versnijden en tussenvoeging tussen de kepers verloopt vlot
 • Ook beschikbaar met geïntegreerd dampscherm : dit moet dan perfect continu aansluiten over de hele isolatieoppervlakte (verbindingen verzorgen)
 • Kan bijdragen tot een betere akoestische isolatie
 • Gemakkelijke aansluiting op het gebinthout
 • Vraagt meer aanhechtingspunten en/of plaatsing van een secundaire structuur
 • Verplichte afwerking indien de ruimten ingericht zijn.
 • Risico van condensatie bij langdurig contact van isolatie met de dakbedekking

Isolatie van het dak via inblazing

Bron: How To Home Insulation

 • Zeer gemakkelijk bij renovatie omdat het zich aanpast aan elke dakvorm.
 • Schakelt elk risico op luchtstromen uit
 • Kan bijdragen tot een betere akoestische isolatie (bij gebruik van een materiaal op basis van vezels)
 • Gemakkelijke verbinding met het gebinthout
 • Dampregulator bij gebruik van een natuurlijke isolator
 • Geen "all-in-one"-systemen  : Integratie plaasterplaat, dampscherm en windscherm nodig.
 • Onmogelijk aan te brengen onder flexibel onderdak

Om te ontdekken hoe men zijn isolatie kiest volgens isolatievermogen en duurzaamheid, zie dossier Thermische isolatie met beperkte milieueffecten kiezen

Welke aandachtspunten bij een isolatie aan de binnenzijde, onder het dak ?

Onderdak

 • Het is bij een nieuwbouw belangrijk om altijd een onderdak te voorzien; bij renovatie moet de staat van een bestaand onderdak geëvalueerd worden.

Ventilatie tussen het onderdak en de isolatie wordt afgeraden

Bron: WCTB – WCTB-Contact 04/2007 (n°16)

Het is absoluut noodzakelijk een waterdicht membraan (onderdak) te plaatsen evenals een dampscherm (dat ook instaat voor de luchtdichtheid ). Dit om warmteverliezen te vermijden die te maken hebben met convectie, en condensatieproblemen wat het isolatiemateriaal aangaat.

Warmteverliezen door convectie, te wijten aan slechte luchtdichtheid en een slechte plaatsing van de isolatie

© Architecture et Climat - LOCI – UCL

Luchtdichtheid

 • Verhinderen dat de waterdamp die in de leefruimten wordt gegenereerd, kan doordringen in het isolatiecomplex

Keuze en plaatsing van de isolatie

 • De isolatie zodanig kiezen dat deze kan worden geplaatst zonder lege ruimte te creëren tussen de isolatie en het onderdak
 • Aandacht besteden aan de aansluitingen waar isolatie contact maakt met het (bestaande of nieuwe) timmerwerk: de thermische bruggen (koudebruggen) uitschakelen en de continuïteit van het luchtdichting- en dampscherm van de twee complexen verzorgen. Indien de waterdamp gevangen geraakt tussen onderdak en dampscherm, via de aansluiting met raamwerk of timmerwerk, leidt dit tot schimmelvorming en eventueel verlies van het isolatievermogen.
 • Isolatie van binnenuit, enkel tussen de elementen van de dragende structuur, is alleen aanvaardbaar als deze bestaat uit materiaal zoals hout. In het geval van een dragende structuur in staal moet een extra isolatie onder of boven deze structuur voorzien worden, ofwel een isolatie van de vloer van deze zolderruimtes

Voorbeeld van een stalen structuur waar de isolatie van de zoldervloer werd verkozen boven de isolatie tussen de kepers

Bron: SoCal Air Duct Cleaning

Uitvoering van de afwerking

 • Erover waken om het dampscherm niet te perforeren bij de plaatsing van de afwerking.

Meer weten

In de Gids

Voor meer informatie over dit onderwerp:

Websites

WTCB

Energie+

Energuide.be (site van Sibelga)

Bibliografie

Bijgewerkt op 17/05/2017