Isolatie van een hellend dak aan de buitenkant

Door een hellend dak langs buiten te isoleren, kunnen hoge energieprestaties worden verkregen terwijl het aantal bouwknopen tot een minimum wordt beperkt. We spreken van een sarkingdak als de isolatie gebeurt in de vorm van stijve platen die over de kepers of spantbenen heen worden geplaatst, zonder specifieke structuur. De isolatie via de buitenzijde kan altijd worden toegepast bij nieuwbouw. Bij renovatie kan ze enkel worden overwogen als het dak wordt verhoogd.