Isolatie van een muur aan de binnenkant

Isolatie aan de binnenzijde bestaat uit het plaatsen van een isolatiemateriaal aan de binnenzijde van de muren van een gebouw, om warmteverlies te beperken.

Deze techniek, die veel minder efficiënt is dan isolatie aan de buitenzijde (dossier – Transmissieverliezen beperken , voorziening 'Isolatie aan de buitenzijde'), is moeilijker om uit te voeren en maakt het niet altijd mogelijk om de aanwezige koudebruggen voldoende te beperken.

De techniek gaat gepaard met tal van hygrothermische (condensatie, schimmels ...) en mechanische risico's die in de volgende hoofdstukken zullen worden behandeld. Een onderzoek naar de haalbaarheid van dit systeem is dus altijd zeer raadzaam.

De opbouw van een langs de binnenzijde geïsoleerde gevel

(Bron : Check-list 5 "De gevels langs binnen isoleren" - Homegrade )

Om die redenen wordt de techniek hoofdzakelijk gebruikt voor renovaties, wanneer er geen andere keuze is. Dat kan het geval zijn wanneer de gevel erfgoedwaarde heeft, aan stedenbouwkundige verplichtingen is gebonden ...

Het is belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat de verbetering van de thermische prestatie van de bouwmantel gepaard gaat met een betere luchtdichtheid (Dossier | Luchtdichtheid verbeteren), wat de aanwezigheid van een efficiënte hygiënische ventilatie impliceert ( Een energie-efficiënt ventilatiesysteem ontwerpen ).