Isolatie van een plat dak

Er bestaan verschillende technieken om platte daken te isoleren. De techniek moet worden gekozen naargelang van het type project (nieuwbouw of renovatie) en de isolatiegraad van het dak dat er eventueel al is. Om de kans op vochtproblemen te beperken, is het beter om voorrang te geven aan warme daken (waarbij de isolatie zich tussen de afdichting en de dakondergrond bevindt) of omgekeerde daken (waarbij de thermische isolatie op de afdichting wordt geplaatst).

Hoe een plat dak isoleren?

Er bestaan 4 verschillende technieken voor de isolatie van een plat dak:

 • Warm dak : deze techniek houdt in dat de bestaande afdichting van een niet-geïsoleerd dak wordt gebruikt als dampwerende laag. Het isolatiemateriaal wordt boven deze laag geplaatst en met een nieuwe afdichtingslaag bedekt.
 • Omgekeerd dak : er wordt een waterafstotend isolatiemateriaal op de bestaande afdichtingslaag van een niet-geïsoleerd dak aangebracht en van ballast voorzien om ervoor te zorgen dat het niet loskomt door wind of regen.
 • Gecombineerd dak : bij een reeds geïsoleerd bestaand dak wordt een waterafstotend isolatiemateriaal op de bestaande waterdichte afdichtingslaag aangebracht en van ballast voorzien om ervoor te zorgen dat het niet loskomt door wind of regen.
 • Koud dak : bevat een luchtlaag tussen de isolatie en het waterdicht membraan die door de buitenlucht wordt geventileerd.

Het warme dak is de meest gebruikte bouwmethode voor nieuwbouwwoningen met platte daken. Bij renovatie van een dak dat reeds van binnen is geïsoleerd, is het uiterst zinvol om dit door een warm dak te vervangen.

Waarm dak, verlijming van isolatie & installatie van waterdichtingsmembraan

(Bron: Google Image)

Omgekeerd of gecombineerd dak, grindballast

(Bron: Jackson-insulation)

Omgekeerd of gecombineerd dak, ballast met een secundaire structuur

(Bron: Isoletvous)

Welke technieken genieten de voorkeur bij renovatie of bij nieuwbouw?

Nieubouw

Het warm dak is de voornaamste bouwmethode van platte daken bij nieuwbouw.

Renovatie

De technieken van een warm dak, een omgekeerd dak of een gecombineerd dak worden gebruikt bij renovatie. Het is belangrijk te verduidelijken dat in geval van omgekeerde en gecombineerde daken het isolerend materiaal nat wordt door de regen, wat de prestatie ervan zal verminderen.

Indien het bestaande dak aan de binnenkant reeds geïsoleerd is (koud dak) zal men er belang bij hebben het bestaande isolerende materiaal te verwijderen om een warm dak te krijgen. In bepaalde bijzondere gevallen en onder meerdere voorwaarden (geen ventilatie van buitenaf tussen de isolatielaag en de ondergrond, geen wijziging in het gebruik van de vertrekken, geen zichtbare interne of externe verstoring,...) kan het isolerend materiaal worden behouden.

Bron: Omakiwi

Voor- en nadelen van isolatietechnieken voor een plat dak

Nieuwbouw en renovatie

Renovatie

Warm dak

Omgekeerd dak

Gecombineerd dak (duodak)

Koud dak

TV 229 © WTCB TV 229 © WTCB TV 229 © WTCB TV 229 © WTCB

Voordelen

 • Bestaande afdichting wordt nieuwe dampwerende laag
 • Eenvoudig te onderhouden
 • Draagstructuur beschermd tegen het weer
 • Bouwknopen kunnen worden uitgebannen

Voordelen

 • Bespaard op de aanbrenging van een afdichtingslaag
 • Afdichtende laag wordt dampwerende laag, waarmee risico op interne condensatie wordt vermeden
 • Afdichtingsmembraan thermisch beschermd

Voordelen

 • Besparing op de aanbrenging van een afdichting en door de thermische prestaties van het reeds aanwezige isolatiemateriaal
 • Weinig kans op interne condensatie in het bestaande isolatiemateriaal als het nieuwe isolatiemateriaal niet dik genoeg is
 • Afdichtingsmembraan thermisch beschermd

Voordelen

 • Geen, deze techniek werd in het verleden gebruikt maar veroorzaakte veel problemen. Op dit moment kan deze techniek als slecht ontwerp worden beschouwd.

Nadelen

 • Een damptransferberekening uitvoeren om na te gaan of de oude afdichtingslaag moet worden vervangen
 • De randaansluitingen moeten opnieuw tot stand worden gebracht

Nadelen

 • Het isolatiemateriaal wordt aan water blootgesteld en moet dus dikker zijn om even effectief te zijn als een isolatiemateriaal dat tegen het water beschermd wordt (+/-25% meer)
 • Onderhoud moeilijker door de aanwezigheid van ballast
 • Rekening houden met het gewicht van de ballast

Nadelen

 • Het isolatiemateriaal wordt aan water blootgesteld en moet dus dikker zijn om even effectief te zijn als een isolatiemateriaal dat tegen het water beschermd wordt (+/-25% meer)
 • Indien het bestaande dak een koud dak was, moet het nieuwe isolatiemateriaal dik genoeg zijn om interne condensatie te voorkomen in het dakgedeelte dat al bestond voor de werken van start gingen.
 • Er moet een damptransferberekening plaatsvinden
 • Onderhoud moeilijker door de aanwezigheid van ballast
 • Rekening houden met het gewicht van de ballast

Nadelen

 • Risico op interne condensatie als gevolg van luchtlekken
 • Indien de dampwerende laag afwezig is, of slecht is aangebracht, condensatie van de damp onder het afdichtingsmembraan
 • Ventilatie onvoldoende om het condenswater te drogen
 • Meer risico dat het isolatiemateriaal vochtig wordt
 • Risico op rotting van de draagstructuur van het afdichtingsmembraan
 • Risico op bevriezing van de materialen

Wat zijn de aandachtspunten?

 • De installatie van een koud dak wordt afgeraden. In het algemeen is er altijd een andere techniek mogelijk.
 • Bij renovatie moet men ervoor zorgen dat het bestaande waterdichte membraam in goede staat is. Bij gevaar voor lekken of vergevorderde slijtage moet een nieuw dampwerend membraan worden geplaatst.
 • Eens het bestaande membraan gecontroleerd is, moeten de arbeiders worden gesensibiliseerd om geen schroeven, gereedschap, kiezelsteentjes,... op de afdichting achter te laten. De moeilijkheid is dat het werkplan een kwetsbaar element is en onontbeerlijk is in het isolatiesysteem van het dak.
 • Grind op de afdichtingslaag leggen is nuttig om het membraan te beschermen tegen uv-stralen, thermische schokken, versnelde veroudering,...
 • Het is ook mogelijk het dak te isoleren met een groendak, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.

Opstand van de afdichting tegen een muur

TV 229 © WTCB

Opstand van de afdichting aan de voet van een hellend dak

TV 229 © WTCB

Uitvoeringsvoorbeeld van de afdichting aan de dakrand

TV 229 © WTCB

Erop toezien dat de continuïteit van de isolatie tussen het platte dak en de buitenmuren gewaarborgd wordt. Meer informatie vindt u in de voorziening isolatie van een muur aan de buitenkant.

Correct isoleren van de dakopstand

Bron: ConClip

Meer weten

In de Gids

*** Ajouter lien: "Akoestiek van de daken" ***

Andere publicaties van Leefmilieu Brussel

 • Checklist van het Energiehuis: “Het plat dak isoleren”. Document over de isolatie van het plat dak aan de hand van de definitie van de doelstellingen, de analyse van het dak, de raming van de kosten, de vragen die aan de aannemer moeten worden gesteld en de analyse van de offerte.

Websites

WTBC, Renovatietechnieken voor platte daken met een afdichting

Bijgewerkt op 09/12/2015