Terug naar

Kraanwerk en accessoires

Voor een rationeel watergebruik kan een slimme keuze van kranen en toebehoren op de aftappunten het drinkwaterverbruik op een eenvoudige wijze verminderen. De kwaliteit van het water kan dan ook afgestemd worden naargelang het doel waarvoor het bestemt is. De vermindering van de gebruikte hoeveelheid water bij de aftappunten heeft als gevolg dat de hoeveelheid afvalwater, en dus de hoeveelheid te zuiveren water, afneemt. Verder, hebben deze voorzieningen het voordeel dat ze weinig of geen extra kosten met zich meebrengen.

Opgelet: zowel bij renovatie als bij nieuwbouw moeten alle aansluitingspunten van waterkranen worden voorafgegaan door stopkranen om een deel van het circuit te kunnen isoleren bij herstelling of onderhoud.  De kranen moeten geplaatst en afgesteld worden na een dichtheidsproef van de waterleidingen en de afwerking van de wandbekleding.

Bijgewerkt op 17/12/2015