Kwaliteitskamer

De kwaliteitskamer bestaat uit een begeleidingscomité dat is samengesteld uit een of meerdere referentiespelers die niets met het project te maken hebben, en die een kritische blik en expertise op het gebied van architecturale, stedenbouwkundige, technische en milieukwaliteit bieden, tijdens de volledige duur van de uitwerking van het project.

Voor welke types projecten?

De kwaliteitskamer wordt aanbevolen in de volgende gevallen:

 • voor gebouwen van middelgrote tot grote omvang (>1000 m²) of gebouwen die een zekere complexiteit bezitten;
 • voor projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van een eisenprogramma, en die zeer ambitieus zijn op het gebied van architectuur, programma's en technieken.

Welke rol speelt de kwaliteitskamer?

De kwaliteitskamer wordt geraadpleegd om advies te geven, dat niet noodzakelijk bindend is, met betrekking tot de volgende punten:

 • bepaling van het project en de kwalitatieve doelstellingen (eisenprogramma);
 • beheer van het project (budget, planning ...);
 • objectivering van de plus- en minpunten van de verschillende overwogen conceptuele en technische scenario's;
 • selectieprocedure voor de ontwerpteams en de aannemer;
 • doorlichting van het dossier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning.

Wat zijn de voordelen van een beroep te doen op een kwaliteitskamer?

Dankzij de externe “niet-betrokken” kijk maakt de kwaliteitskamer het mogelijk om potentiële problemen te detecteren, en verbetert de kamer op die manier:

 • de bouwkwaliteit;
 • de milieuprestaties;
 • de integratie van het gebouw in de bebouwde context;
 • het beheer van het project;
 • de directe globale kosten van het project;
 • ...

Bovendien maakt de kwaliteitskamer het mogelijk om kennis uit te wisselen en te delen. De kamer vult het geïntegreerd ontwerpproces dus aan en verbetert het.

Uit wie bestaat de kwaliteitskamer?

De kwaliteitskamer bestaat uit externe referenten, experts op het gebied van een thema dat is verbonden met het gebouw (stedenbouwkunde, architectuur, fundering, speciale technieken, aanpasbaarheid, projectbeheer, milieu ...). Deze referenten zijn onafhankelijk van de opdrachtgever, het ontwerpteam en de onderneming. Daarvoor zal voorrang kunnen worden gegeven aan de publieke referenten:

Hoe wordt de kwaliteitskamer georganiseerd?

Wanneer de behoefte om een beroep te doen op een kwaliteitskamer wordt geïdentificeerd (zie deel “Voor welke types projecten? ”), neemt het ontwerpteam contact op met externe experts en organiseert het concreet de betrokkenheid van die laatste bij de kwaliteitskamer (planning van de vergaderingen, vergoedingen ...).

Wanneer wordt de kwaliteitskamer georganiseerd?

De experts van de kwaliteitskamer worden geïdentificeerd tijdens de ontwerpfase van het project. Er wordt een beroep op hen gedaan zodra hun tussenkomst een meerwaarde kan betekenen voor de reflectie, met name tijdens de fasen die worden genoemd in het deel “Welke rol speelt de kwaliteitskamer? ”.

Meer weten

In de Gids

Voor meer informatie in verband met het onderwerp:

Website

Bijgewerkt op 25/01/2018