Terug naar

De levenscyclus van materialen: analyse, informatiebronnen en keuzehulpmiddelen

De impact van de materialen, van de bouwelementen en van het gebouw in zijn geheel op het leefmilieu en op de gezondheid evalueren.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt een aanpak voor die uit een analyse van de levenscyclus (LCA) op verscheidene niveaus bestaat:

  • Materialen: een duurzame keuze mogelijk maken door de verwachte beperkingen en prestaties van deze materialen te vergelijken met de informatie over de impact ervan
  • Bouwelementen: anticiperen op de demontage en het hergebruik ervan, alsook op de verwerking, vervanging of opwaardering van hun onderdelen
  • Het gebouw in zijn geheel: het gebouw zo ontwerpen dat het aangepast kan worden en flexibel is
Laatste herziening op 01/01/2013