Luchtdichtheid van vensterramen

De luchtdichtheid van de vensterramen moet zowel ter hoogte van het raam zelf als ter hoogte van de aansluitingen tussen dat laatste en de wand van het gebouw waarin het wordt geplaatst, worden gegarandeerd. Behalve deze aspecten behandelt deze voorziening ook het ontwerp van bepaalde details.

Welke luchtlekken kunnen er ter hoogte van een raam bestaan?

Tijdens de assemblage en de uitvoering op de werf van het vensterraam kunnen bepaalde gebreken lekken veroorzaken in het vensterraam. Wegens het drukverschil tussen de binnen- en de buitenomgeving kan zelfs een heel klein gaatje groot ongemak veroorzaken.

De zwakke plekken wat de lucht- en waterdichtheid betreft , bevinden zich hoofdzakelijk ter hoogte van de volgende aansluitingen:

 • vast kader - muur,
 • vast- kader - dorpel,

vast kader - bovendrempel,

opengaand deel - vast kader,

 • verbindingspunten.

Meerdere bronnen van doorboringen zijn mogelijk:

tijdens de vervaardiging van het raam,

 • op de werf.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

Tijdens de vervaardiging en de assemblage van het raam

 • (Onopzettelijke) doorboringen in het raam, zoals een fout in de doorboring van de drainering

Onopzettelijke doorboringen in het raam

© Architecture et Climat - LOCI – UCL
 • Assemblage van de profielen van het raam: tand-en-groefverbinding van de stijl en dwarsbalken

Sommige raamprofielen vereisen een heel precies productieproces, om de tand-en-groefverbinding van de hoek dicht te maken. Er kan sprake zijn van een productiefout, waardoor er toch lucht wordt doorgelaten. Er kan een test worden uitgevoerd om de kwaliteit van het raam te controleren: deze test bestaat erin om vóór de afwerking van de lijst vlak bij de aansluiting tussen de muur en het raam een vlam of uw handpalm te houden, om een eventuele luchtstroom aan het licht te brengen.

Voorbeeld van een hoekassemblage van de raamprofielen

(bron: Chassis-en-bois.fr )
 • Voegen

Het is belangrijk om zich ervan te vergewissen dat de voeg tussen het raam en de beglazing en de aanslagband wel degelijk doorlopend is. Het is immers mogelijk dat er tijdens de assemblage of het transport een onderbreking (scheur) wordt gecreëerd. Ook tijdens de plaatsing kan dit voorvallen.

Afbeelding van de aanslagband (tussen vast kader en opengaand deel) en van de voeg tussen beglazing en raam

© Architecture et Climat - LOCI – UCL
 1. Eerste aanslag: waterdichtheid
 2. Ontluchtingskamer
 3. Drainageafvoeren
 4. Tweede aanslag: luchtdichtheid
 5. Drainagekanaal van de sponning van de beglazing

Tijdens de werken

 • Aansluiting tussen muur en raam

Het is belangrijk om zich ervan te vergewissen dat de aansluiting tussen het raam en de dichting van de muur goed is uitgevoerd (zie hieronder een voorbeeld van een wapeningsnet dat moet worden geïntegreerd in het pleisterwerk (‘nat-droog'-aansluiting)).

Dichte aansluiting tussen raam en bouwmuur

(Bron: Isoproc, op de website van de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad )

Raadpleeg voor meer informatie de Voorziening Luchtdichtheid van de wanden en aansluitingen

 • (Onopzettelijke) doorboringen in het raam

Deze doorboringen kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een te lange nagel die door een raam in aluminium of in hout gaat, om de vensterdorpel te bevestigen.

Onopzettelijke doorboringen in het raam

(bronnen: Claerhout Aluminium en WTCB )

Na de plaatsing van het raam moet de leverancier of de installateur afstellingen uitvoeren, om een luchtdichte afsluiting van het raam te garanderen. Het is belangrijk om zich ervan te vergewissen dat de voeg tussen raam en beglazing en aanslagband wel degelijk doorlopend is. Het is mogelijk dat er tijdens de plaatsing een onderbreking, bijvoorbeeld een scheur, wordt gecreëerd.

Ter hoogte van de rolluiken

Voor de rolluiken zal het om het volgende gaan:

 • de elektrische voedingen behandelen; *** lien sur "elektrische voedingen behandelen" vers ENE04-D04 ***
 • de rolluikkast volledig aan de buitenzijde en buiten het luchtscherm plaatsen;
 • het rolsysteem niet met een ketting of koord bedienen. Die twee technieken zijn namelijk moeilijk luchtdicht te maken, aangezien het luchtscherm dan onderhevig is aan beweging. Bediening via een hendel of elektrische aandrijving is dus te prefereren.

Wat zijn de mogelijke types luchtdichte aansluitingen tussen het schrijnwerk en de luchtdichte muur?

Afbeelding van het luchtscherm ter hoogte van een venster in het rood

(bron: Seminarie Duurzaam Bouwen, Leefmilieu Brussel )

Om een globale dichtheid van het beschermd volume te garanderen, bestaat een basisprincipe erin om ervoor te zorgen dat de luchtdichting van het raam doorlopend is aangesloten op het luchtscherm van de wanden. Er bestaan daarvoor een aantal duurzame en goedkope oplossingen:

 • luchtdichting langs de binnenzijde (‘droog-droog'- en ‘nat-droog'-aansluiting),
 • luchtdichting langs de buitenzijde (‘droog-droog'-aansluiting).

Dichtingsaansluiting langs de binnenzijde

In welke gevallen kiezen voor ...
een ‘droog-droog'-aansluiting? een ‘nat-droog'-aansluiting?

Voegen tussen raam in hout, aluminium, pvc en houtskelet

Voegen tussen gebint en dakvensters

· Voegen tussen raam in hout, aluminium, pvc en metselwerk door middel van pleisterwerk

Het luchtscherm wordt vooraf op het raam gelijmd. Zodra het raam in de muur is verankerd, wordt de andere zijde van het scherm op dat laatste gelijmd. Er moet voor worden gezorgd dat de muur stofvrij is, en dat de kleefstof van de band verenigbaar is met het materiaal waaruit de muur bestaat.

‘Droog-droog'-aansluiting aan de binnenzijde tussen raam en muur (bron: A2M)

Ander voorbeeld dat vaak wordt gebruikt in houtskelet: multiplex of een ander luchtdicht element dat wordt bevestigd op het raam . Met een luchtscherm dat voor de aansluiting tussen het multiplex en de muur zorgt.

Het scherm wordt vooraf op het raam gelijmd. Zodra het raam in de muur is verankerd, wordt de andere zijde van het scherm in het pleisterwerk geïntegreerd. Zoals op de foto hieronder is te zien, wordt eerst een pleisterlaag aangebracht op de muur, wordt vervolgens het wapeningsnet op het pleisterwerk geplaatst en wordt ten slotte een tweede laag aangebracht op het wapeningsnet.

‘Nat-droog'-aansluiting aan de binnenzijde tussen raam en muur (bron: Isoproc )

Dichtingsaansluiting langs de buitenzijde

In dit geval wordt de continuïteit van het luchtscherm gegarandeerd door middel van een ‘droog-droog'-aansluiting tussen het raam en de muur. Op de onderstaande foto's is te zien dat het luchtscherm op de buitenzijde van het gebouw is bevestigd, en dat het kan worden aangepast aan complexe vormen.

‘Droog-droog'-aansluiting tussen raam en muur - Simons-project

(bron: A2M)

Meer informatie over dit project is terug te vinden in de Simons -casestudy

‘Droog-droog'-aansluiting aan de buitenzijde tussen raam en muur

(bron: A2M)

Hoe een venster kiezen in functie van het niveau van de luchtdichtheid ervan?

De intrinsieke prestaties van het buitenschrijnwerk kunnen worden bepaald in het laboratorium, door er een prestatieklasse van 0 tot 4 mee te verbinden, waarbij klasse 4 de hoogste prestatieklasse is op het gebied van luchtdichtheid.

Raadpleeg voor meer informatie over de luchtdichtheidsprestatieklassen de website van het WTCB

Wat te doen bij het behoud van oude ramen?

Het behoud van oude ramen kan infiltraties veroorzaken. Die kunnen het gevolg zijn van een slechte afstelling van het beslag, een ontoereikende dichting tussen het kader en de beglazing, infiltratieverliezen ter hoogte van de assemblages ...

Maar in een aantal situaties is het mogelijk om de bestaande ramen te behouden. Er bestaan twee methodes:

 • renovatie van de ramen en herstelling van de afdichtingsvoegen,

Raadpleeg voor meer informatie over het behoud van bestaande ramen Voorziening | Bestaand raamwerk en nieuwe dubbele beglazing en Voorziening | Restauratie van het bestaande raam

 • plaatsing van dubbele ramen langs de binnenzijde.

Raadpleeg voor meer informatie over deze methode Voorziening | Inwerking van een dubbel binnenraam

Waarom ventilatieroosters voorzien en tegelijkertijd de ramen luchtdicht maken?

Het kan contraproductief lijken om voegen aan te brengen om de ramen dicht te maken, en tegelijkertijd in hetzelfde raam ventilatieroosters te plaatsen. Dat is nochtans de juiste werkwijze met een ventilatiesysteem A of C (aanvoer van natuurlijke ventilatie), want de roosters maken het mogelijk om het luchtdebiet te regelen dat door de gebouwschil gaat , wat noodzakelijk is voor de hygiënische ventilatie van de ruimten.

Raadpleeg voor de verschillende ventilatiesystemen Dossier | Een energie-efficiënt ventilatiesysteem ontwerpen

Wat zijn de aandachtspunten voor de luchtdichtheid van de vensters?

 • Ook als de muren niet luchtdicht zijn , is het toch raadzaam om ervoor te zorgen dat de vensters in hoge mate luchtdicht zijn. Dat uit zich in een beter thermisch binnencomfort (geen luchtstromen) en een verbeterde geluidsisolatie . In een latere fase zullen de muren kunnen worden gerenoveerd, om homogene prestaties op het gebied van luchtdichtheid te garanderen. Ook het ventilatiesysteem zal dan worden aangepast, om een toereikende luchtverversing in het gebouw mogelijk te maken.
 • De plaat van de dorpel moet luchtdicht zijn of het pleisterwerk moet onder de plaat doorlopen. Vergeet de 4 e zijde niet, wanneer voor het pleisterwerk wordt gekozen.

Bepleistering van dorpels

(Bron: WTCB )
 • Van bij het ontwerp van het raam moeten het type ventilatierooster en de positie ervan in het raam worden bepaald. Er moet voor worden gezorgd dat een voorziening wordt gekozen die verenigbaar is met het niveau van de thermische isolatie en de geluidsisolatie van de rest van het venster.
 • Deaansluiting van het raam op het metselwerk moet worden verzorgd , zodat de continuïteit en dezelfde isolatiegraad in de gevel worden gegarandeerd.
 • Scherpe hoeken creëren, waarbij de schermen op het raam worden bevestigd om beter de vorm van de ondergrond aan te nemen, en een goede afwerking mogelijk te maken.

Scherpe hoeken van het luchtscherm

(bron: Isoproc )
 • Bij een ‘droog-droog'-aansluiting is het belangrijk om de werken goed te faseren : bevestig het raam niet voordat het pleisterwerk onder het wapeningsnet is aangebracht, want dat brengt de luchtdichtheid in gevaar, zoals op de onderstaande foto te zien is.
 • Schuif- en draai- en kiepramen zijn soms minder luchtdicht, wanneer ze zijn voorzien van borstels die een doorlopende luchtdichtheid onmogelijk maken.
 • De opdrachtgever mag niet aarzelen om aanwezig te zijn tijdens de werken , om zich te vergewissen van de goede uitvoering ervan.

Raadpleeg voor meer informatie de voorzieningen Luchtdichtheid van buitendeuren

Het volgende filmpje belicht de punten waaraan aandacht moet worden besteed inzake de luchtdichtheid van de raamkozijnen in het geval van isolatie van buitenaf van een bakstenen muur.

Luchtdichting : Plaatsing van een raam in een geïsoleerde buitenmuur in metselwerk

Bron: ConClip

Bijgewerkt op 06/11/2017