Terug naar

Luchtdichtheid verbeteren

De energievraag met betrekking tot de gebouwschil zoveel mogelijk beperken door de luchtdichtheid te verbeteren, om de ongecontroleerde luchtdebieten, bijkomende bronnen van energieverbruik, condensatieproblemen, problemen met de ventilatie-installatie, enz. te beperken

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor om infiltratieverliezen te beperken:

  • De grens tussen het verwarmde volume en de buitenkant, alsook de positie van de afdichtingsbarrière binnen de wanden, goed bepalen
  • Oplossingen bieden voor delicate details en rekening houden met de locatie van de technische installaties tijdens het ontwerp
  • Toezien op de goede uitvoering tijdens de implementering
Bijgewerkt op 01/01/2013