Terug naar

Milieuhandvest

Het milieuhandvest is een referentiedocument waarin de duurzame strategie van de werken wordt opgenomen. Het bevat de maatregelen waarmee de bepaalde milieudoelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Dit handvest is ofwel de omzetting van het eisenprogramma dat vóór het project werd opgesteld, ofwel een document dat door de onderneming is opgesteld en op alle projecten van die laatste van toepassing is. Het milieuhandvest, dat wordt ondertekend door alle betrokkenen bij het project, wordt aangeplakt en is beschikbaar op de werf.

Waarom een milieuhandvest opstellen?

Een milieuhandvest opstellen is vanzelfsprekend in de eerste plaats belangrijk voor het milieu, maar kan ook voordelig zijn voor de spelers die het invoeren:

 • Voor de onderneming kan de proactieve opstelling van een dergelijk handvest een verkoopargument zijn bij de opdrachtgevers, of hen de mogelijkheid bieden om opdrachten binnen te halen waarvan de clausules specificeren dat de onderneming vooraf een dergelijke benadering moet hebben toegepast.
 • Voor de opdrachtgever garandeert de opstelling van een milieuhandvest werken van hoge kwaliteit, met beperkte hinder voor de buurtbewoners. Hij zal bovendien gemakkelijker een milieucertificering voor het project kunnen verkrijgen (HQE, BREEAM, LEO, Green Star ...).

Waaruit bestaat een milieuhandvest?

Milieumaatregelen

De doelstellingen van het milieuhandvest bestaat erin de hinder en de verontreiniging te beperken die werken kunnen teweegbrengen voor het milieu (mens, fauna, flora, bodem, lucht ...). Met het oog daarop beschrijft het handvest concreet en beknopt de uit te voeren maatregelen. Die laatste kunnen worden teruggevonden in de volgende voorzieningen:

Andere elementen die in het handvest worden beschreven

Het handvest bevat de volgende elementen:

 • de globale milieustrategie waaronder de werken vallen,
 • de verschillende spelers van de werken,
 • de organisatorische modaliteiten (contactpersonen, informatie, plattegrond van de site ...),
 • een samenvatting van de geldende regelgevingen op het gebied van hinder op de werf,
 • de modaliteiten met betrekking tot de controle en de goede opvolging van de benadering,
 • de eventuele financiële sancties bij nalatigheid,
 • de belofte van de betrokkenen om de in het handvest beschreven elementen te respecteren,
 • de modaliteiten met betrekking tot de introductie en de ondertekening van het handvest,

Voorbeeld van een pagina die de onderneming ertoe verbindt om een milieuhandvest te respecteren

Voorbeeld van een pagina die de onderneming ertoe verbindt om een milieuhandvest te respecteren© Socotec

Wie stelt het milieuhandvest op en zorgt ervoor dat het wordt toegepast?

Het milieuhandvest kan worden opgesteld door meerdere types betrokkenen:

 • De onderneming , met name als deze een milieumanagementsysteem heeft, kan intern al over een milieuhandvest beschikken dat van toepassing is op al haar werven, en dat kan worden aangepast voor specifieke werven .
 • De opdrachtgever kan het handvest opleggen als hij voor zijn project een duurzame benadering wil toepassen. In dat geval wordt het opgesteld door de milieucoördinator of door een ter zake gespecialiseerd studiebureau .

Bovendien zal de persoon die verantwoordelijk is voor de milieucoördinatie (milieucoördinator of architect), instaan voor de correcte toepassing van alle aspecten van het handvest op de werf.

Wanneer het milieuhandvest opstellen?

Als de onderneming een milieumanagementsysteem heeft, moet het milieuhandvest los van het project beschikbaar zijn.

Wanneer het milieuhandvest wordt opgesteld voor het project, zal het vóór het begin van de werken worden opgesteld. De onderneming en de verschillende betrokkenen bij het project zullen ermee instemmen voordat ze op de werf beginnen te werken.

Brengt de opstelling van het milieuhandvest extra kosten met zich mee?

Wanneer de onderneming die werd gekozen om de werken uit te voeren, al werkt volgens een milieumanagementsysteem, beschikt deze intern over een milieuhandvest dat gemakkelijk kan worden aangepast aan elke nieuwe werf. In dit geval brengt het handvest geen extra kosten teweeg.

In het tegenovergestelde geval is het de persoon die verantwoordelijk is voor de milieucoördinatie van de werken, die dit document zal opstellen.

Voorbeelden van milieuhandvesten

Via de onderstaande links vindt u enkele voorbeelden van milieuhandvesten terug:

Meer weten

In de Gids

Voor meer informatie in verband met het onderwerp:

Bibliografie

 • Departement Seine-Saint-Denis (2011), Charte de chantier à faible impact environnemental, Departement Seine-Saint-Denis (Frankrijk)
 • Socotec Belgium (2010), Charte chantier à faible impact environnemental – MONTEA C.C.E – Construction d'une plateforme logistique
 • BRE (2013), BREEAM International New Construction 2013 – Technical Manual – Issue Man 02 Responsible construction practises (checklist A1) , Watford, Verenigd Koninkrijk
 • SECO, Référentiel Logement durable – Critère 1.2 Chantier – Indicateur 1 Maîtrise des risques environnementaux
Bijgewerkt op 25/01/2018