Terug naar

Natuurlijke luchttoevoer

In woningen en bedrijfsgebouwen maakt natuurlijke luchttoevoer deel uit van de ventilatiesystemen van type A of C. Dit zijn roosters die in de buitenmuren zijn aangebracht of in het schrijnwerk zijn geïntegreerd en die regelbaar moeten zijn. In deze fiche is luchttoevoer door deuren, volledig open kanalen en dakramen niet opgenomen.

Waar plaats je een natuurlijke luchttoevoer?

De natuurlijke luchttoevoer kan op verschillende plaatsen worden aangebracht. De meest gebruikte oplossing is het rooster dat in het raamkozijn is geïntegreerd (gemakkelijk te installeren in zowel nieuwe als gerenoveerde gebouwen).

In het raamkozijn geïntegreerd rooster

Rooster onder de dakbedekking© Leefmilieu Brussel
 • Discreter en esthetischer dan het rooster dat in de beglazing is geïntegreerd;
 • debieten beperkt tot de breedte van het kozijn.

 In de beglazing geïntegreerd rooster

 In de beglazing geïntegreerd rooster© Leefmilieu Brussel
 • Oplossing gebruikt in het geval dat de kozijnen behouden blijven;
 • minder goede thermische prestaties dan de in het kozijn geïntegreerde oplossing;
 • de akoestische prestaties verschillen sterk afhankelijk van de modellen
 • debieten beperkt tot de breedte van de beglazing.

 In het zonweringssysteem geïntegreerd rooster

 In het zonweringssysteem geïntegreerd rooster© Leefmilieu Brussel
 • Oplossing in geval er een kast voor een jaloezie/luik  is voorzien;
 • geen belemmering van het ventilatierooster wanneer de jaloezie neergelaten is;
 • debieten beperkt tot de breedte van de jaloezie.

Muurrooster

Muurrooster© Leefmilieu Brussel
 • Kan gemakkelijk worden geïntegreerd in een gevel;
 • kan hoge debieten halen;
 • aanzienlijke koudebrug en complex om luchtdicht gebouw te verkrijgen;
 • grote architecturale impact.

 Rooster onder de dakbedekking

Rooster onder de dakbedekking© Leefmilieu Brussel
 • Toepassing voor hellende daken.

Wat zijn de verschillende eigenschappen en instellingen voor natuurlijke luchttoevoer?

De verschillende eigenschappen en instellingen (al dan niet cumulatief) die een natuurlijke luchttoevoer kan aannemen zijn de volgende:

 • zelfregelende roosters: constant debiet, ongeacht de druk van de wind buiten;
 • hydro-verstelbare roosters: debiet afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid van de te ventileren ruimte;
 • thermische onderbrekingsroosters: koudebruggen en risico op condensatie worden vermeden wanneer het rooster in gesloten stand staat;
 • Akoestische en geluidsisolerende roosters: verminderde transmissie van extern lawaai door het gebruik van chicanes en absorberende materialen;
 • gemotoriseerde roosters: opening en sluiting handmatig of automatisch geregeld op basis van een instructie (b.v. de relatieve vochtigheid van de geventileerde ruimte);
 • roosters voor intensieve ventilatie/free-cooling, die in de zomer voor een bestaand venster kunnen worden geplaatst en in de winter kunnen worden verwijderd.

Wat zijn de aandachtspunten voor natuurlijke luchttoevoer?

Te verzekeren debiet

De luchttoevoer moet gekozen worden in functie van de volgende aandachtspunten:

 • de debieten die moeten worden gewaarborgd in de ruimte. Afhankelijk van de functie kunnen sommige kozijnen uitgerust worden met luchtinlaten en andere niet;
 • ten minste 3 instelposities, die overeenstemmen met verschillende luchtdebieten;
 • om luchtstromen en energieverliezen te vermijden die te wijten zijn aan te grote debieten als gevolg van externe weersomstandigheden (wind, temperatuur, enz.) of het gebruik van het gebouw (open ramen, enz.), is het aan te bevelen te opteren voor zelfregelende roosters. Merk op dat:
  • het niveau van zelfregulering wordt uitgedrukt in de EPB-regelgeving volgens verschillende klassen;
  • muurroosters zijn over het algemeen niet zelfregelend.

Thermische prestaties 

 • De thermische prestaties van een rooster in de beglazing zijn vaak minder dan die van een rooster in het kozijn;
 • kies in alle gevallen voor thermische onderbrekingsroosters.

Bij muurroosters is de koudebrug onvermijdelijk. Het ideaal is om een rooster met een lage U-waarde te kiezen en deze in lijn met de isolatie te plaatsen. In een configuratie met gevelstenen, wordt indien nodig een tweede rooster in lijn met de isolatie geplaatst.

Om de luchtdichtheid in de ruimte te garanderen, is het mogelijk om een gemotoriseerde luchtdichte regelklep aan dit type rooster toe te voegen.
Muurrooster met gemotoriseerde luchtdichte regelklep

Maar in het algemeen verdient het de voorkeur om de ruimtes die door dit type rooster worden gevoed uit het beschermde volume te halen (zowel voor de gegenereerde koudebrug als voor de complexe luchtdichtheid).

Muurrooster met gemotoriseerde luchtdichte regelklep

Muurrooster met gemotoriseerde luchtdichte regelklep© Leefmilieu Brussel

  Koude lucht

  Naast de installatie van een zelfregelend rooster om luchtstromen te voorkomen, kan het project gebruikmaken van de volgende elementen:

  • als het luchttoevoerrooster zich boven een verwarmingstoestel (radiator, enz.) bevindt, resulteert dit in een ideale vermenging van warme en koude lucht;
  • wanneer een groter luchtdebiet vereist is (klaslokalen, enz.), is het mogelijk de lucht voor te verwarmen met behulp van warmwaterconvectoren die net na de roosters zijn ingebouwd. Er moet echter bijzondere aandacht worden besteed aan het risico op vorst.

  Luchttoevoerrooster met verwarmingsbatterij

  Luchttoevoerrooster met verwarmingsbatterij© Leefmilieu Brussel

  Ongedierte en water

  • Het rooster moet in staat zijn (vliegende) insecten tegen te houden;
  • als een vliegenraam wordt gebruikt, moet dit gemakkelijk en regelmatig kunnen worden gereinigd;
  • sommige roosters bieden de mogelijkheid om een pollenfilter te installeren;
  • het rooster moet ondoordringbaar zijn voor regen, ongeacht de windsnelheid en -richting.

  Hoe kan de geluidshinder afkomstig van natuurlijke luchttoevoer worden beperkt?

  Als de luchtinlaat wordt geïnstalleerd op een gevel die bijzonder blootgesteld is aan lawaai, kan een akoestisch rooster worden gebruikt. Deze roosters zijn gevuld met absorberende materialen en soms met chicanes, waardoor ze ook groter worden.

  Regelgevende en normatieve aspecten

  Regelgeving EPB-werken

  De regelgeving EPB-werken beveelt bepaalde elementen aan voor de natuurlijke luchttoevoer.

  Meer informatie in het Vademecum regelgeving EPB-werken:

  Normen

  Zie het deel Regelgeving en normen van het dossier.

  Meer weten

  Bijgewerkt op 27/04/2023