Terug naar

De netheid op de werf garanderen

Tijdens de werken zal het belangrijk zijn om de netheid te garanderen, niet alleen van de werf zelf maar ook van de directe omgeving ervan. Met het oog daarop kunnen er verschillende organisatorische maatregelen worden genomen of efficiënte uitrustingen worden gebruikt.

Welke maatregelen moeten er worden voorzien om de netheid op de werf te garanderen?

De werf zal als volgt verzorgd kunnen worden gehouden:

 • Het afval en de voor hergebruik bestemde materialen recupereren, sorteren en regelmatig afvoeren

  • Sorteerbakken/-containers;
  • Afvalbakken dicht bij de werkzones (vervolgens over te brengen naar de sorteerbakken);
 • bouwmaterialen opslaan op aangepaste locaties, waardoor het met name minder snel breekt, wat een bron is van afval;
 • het gereedschap reinigen door geschikte en specifieke spoelplaatsen te voorzien. Bijvoorbeeld: spoelstation voor de bakken met beton waarbij het spoelwater kan worden opgevangen;
 • de werf schoonmaken , minstens 1 keer per week: verzameling en sortering van het afval, reiniging van de omheiningen, de barakken en de werftoiletten ...;
 • een steenlaag aanbrengen op de verkeerswegen op de werf en de parkeerplaatsen voor de machines en de voertuigen, en deze in goede staat houden tijdens de volledige duur van de werken;
 • stofontwikkeling beperken door middel van bevochtiging;
 • Ervoor zorgen dat de milieucoördinator toeziet op de toepassing van de verschillende bovengenoemde punten;
 • ...

Spoelstation voor bakken met beton

image1bron: Secatol

Welke maatregelen moeten er worden voorzien om de netheid van de directe omgeving van de werf te garanderen?

De volgende maatregelen maken het mogelijk om de netheid van de directe omgeving van de werken te garanderen:

 • Reiniging van de directe omgeving, minstens één keer per week, zodat de geldende lokale regelgeving met betrekking tot de netheid van de openbare wegen wordt gerespecteerd;
 • Spoelplaatsen voor de wielen van de werfvoertuigen voorzien, net voordat ze de site verlaten;
 • Beschermingen voorzien op de afsluitingen van de werf, om te vermijden dat vanaf de werf materiaal op de aangrenzende wegen en percelen wordt geslingerd;
 • Ervoor zorgen dat de leveringen wel degelijk op de speciaal daartoe voorziene werfzones plaatsvinden, en niet op de openbare weg;

Spoel- en wasmachine voor wielen

image2bron: Ramat

Meer weten

In de Gids

Voor meer informatie in verband met het onderwerp:

Bijgewerkt op 25/01/2018