Fotovoltaïsche systemen in de stad: Belangrijke actor in de stedelijke energietransitie

Op 09/11/2017
De bebouwingsdichtheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beperkt de exploitatie van alle soorten hernieuwbare energiebronnen. Bij toereikende bezonning vormen fotovoltaïsche systemen een echt alternatief, waardoor ze een belangrijke rol spelen in de energietransitie.

„h Hoe een hoogwaardige fotovoltaïsche installatie in mede-eigendom plaatsen?

„h Welke architecturale uitdagingen zijn aan de ontwerp- en renovatieprocessen voor gebouwen verbonden?

„h Hoe beïnvloedt de juiste dimensionering van de installaties de rendabiliteit van een project?

„h Waarom het eigen verbruik vergroten en welke opslagoplossingen zijn er?

„h Wat zijn de belangen van de burgercoöperatieven m.b.t. fotovoltaïsche systemen en hoe beïnvloeden deze de ontwikkeling van voornoemde systemen in Brussel?

In dit seminarie komen verschillende technische en economische aspecten aan bod die aan de uitvoering van fotovoltaïsche installaties in een stedelijke omgeving verbonden zijn.

Deelname: 40 €. Dit seminarie komt overeen met 6 uren opleiding voor de vastgoedmakelaars en de syndici. Het kan ook worden gevaloriseerd in het kader van de permanente opleiding voor de architecten die ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.

Informatie over de seminaries Duurzaam Bouwen:

http://www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo

Inschrijvingen:

klik hier

Contact:

opleidingendubo@leefmilieu.brussels

Boven aan de pagina