WEL06 - Mise a la terre_top

Voorziening | Aarding en electromagnetische velden

Aarding en electromagnetische velden

© TVR / Shutterstock.com

Door de aarding kunnen foutstromen, d.w.z. abnormale stromen van hoge intensiteit, naar de aarde afvloeien. Om het risico van dodelijke elektrocutie te vermijden, is deze voorziening verplicht. Een metalen geleider wordt via een aardingsplug in de aarde gestoken. De aarding is aangesloten op elektrische apparaten, voert elektrische ladingen af en vermindert de geïnduceerde elektrische velden.

bijgewerkt op 20/10/2016

Code n° : G_WEL06 - Thema's : Welzijn, comfort & gezondheid - Andere thema's : Vervuiling in het gebouw - Gerelateerde project components : Elektriciteit | Vloer