WEL06 - Mise a la terre_top

Voorziening | Aarding en electromagnetische velden

Aarding en electromagnetische velden

© TVR / Shutterstock.com

Aarding is een verplichte maatregel die tot doel heeft om foutstromen, dat wil zeggen abnormale stromen met een hoge stroomsterkte, af te voeren naar de aarde om gevaar voor elektrocutie met dodelijke afloop te voorkomen. De aarding wordt uitgevoerd door middel van een aardelektrode, een metalen geleider die in de vloer is verwerkt en die het mogelijk maakt, wanneer hij is verbonden met elektrische apparaten, elektrische ladingen naar zichzelf af te voeren en dus de geïnduceerde elektrische velden te beperken.

Het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (AREI) stelt de creatie van een elektrische equipotentiaalverbinding tussen de vaste metalen elementen van een woning waarmee fysiek contact mogelijk is, zoals de verwarming, het sanitair of fotovoltaïsche panelen, verplicht. Door deze elektrische massa's met elkaar te verbinden door middel van een elektrische geleider, bestaat er geen verschil in elektrisch potentiaal meer. De minder bereikbare elementen en de elektriciteitskasten moeten ook worden beschermd door ze te isoleren door middel van een kooi van Faraday. Deze maatregelen beperken het gevaar voor elektrische schokken, maar ze verminderen ook de veroorzaakte verontreiniging door de elektrische en elektromagnetische velden te verminderen.

bijgewerkt op 20/10/2016

Code n° : G_WEL06 - Thema's : Welzijn, comfort & gezondheid - Andere thema's : Vervuiling in het gebouw - Gerelateerde project components : Elektriciteit | Vloer