WEL06 - Cable blinde_top

Voorziening | Afscherming en electromagnetische velden

Afscherming en electromagnetische velden

© sydeen / Shutterstock.com

Afscherming van de kringen wordt gebruikt om het elektrische, magnetische of elektromagnetische veld te isoleren en te dempen. De geleider wordt op die manier ingesloten in een kooi van Faraday. De voorziening kan uitsluitend worden toegepast bij nieuwbouw of voor ingrijpende renovaties en heeft betrekking op weggewerkte elementen (leidingen) en zichtbare elementen (stopcontacten, kasten ...).

Het toegepaste principe bestaat erin een scherm te integreren om de laagfrequente elektrische velden en, in bepaalde gevallen, de laagfrequente magnetische velden en de hoogfrequente elektromagnetische velden gevoelig te dempen. Het scherm moet correct worden geaard om de elektrische ladingen naar de aarde af te voeren.

bijgewerkt op 20/10/2016

Code n° : G_WEL06 - Thema's : Welzijn, comfort & gezondheid - Andere thema's : Vervuiling in het gebouw - Gerelateerde project components : Elektriciteit