WEL01 - Vitrage_top

Voorziening | Akoestiek van beglazing

Akoestiek van beglazing

© Alex Ander / Shutterstock.com

Vormt vaak het zwakke element in de akoestische gevelisolatie, maar ook in de luchtgeluidisolatie tussen twee vertrekken

Beglazing vormt samen met schrijnwerk, vulpanelen en ventilatieopeningen (zie voorziening Ventilatieroosters) vaak het zwakke element in de akoestische gevelisolatie, maar ook in de luchtgeluidisolatie tussen twee vertrekken. Alleen akoestisch betere beglazing toepassen heeft echter geen nut, zolang één van deze andere zwakke elementen aanwezig blijft, vb. slechte luchtdichtheid bij de aansluiting van het schrijnwerk, akoestisch ongeïsoleerde ventilatieroosters, …

De akoestische prestatie van beglazing wordt aangegeven met de luchtgeluidisolatie Rw (C, Ctr)-waarde In de meeste gevallen is voor beglazingen in de gevel Rw + Ctr van toepassing, terwijl bij binnenbeglazingen eerder Rw of Rw + C wordt gebruikt.

> Beglazing > Welk type beglazing kiezen ?

bijgewerkt op 07/06/2016

Code n° : G_WEL01 - Thema's : Welzijn, comfort & gezondheid - Andere thema's : Akoestiek - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk