WEL01 - Grille ventilation_top

Voorziening | Akoestiek van ventilatieroosters

Akoestiek van ventilatieroosters

© ellinaraincorn / Shutterstock.com

Naast de ramen vormen de ventilatieroosters het zwakke punt van de akoestische isolatie van een gevel. Terwijl ventilatie een luchtbeweging vereist, is voor akoestische isolatie volledige luchtdichtheid nodig. Alleen akoestisch efficiëntere ventilatieroosters kunnen de lucht via een absorberend materiaal afvoeren.

De akoestische kwaliteit van een ventilatierooster wordt in een laboratorium gemeten en wordt gegeven onder de vorm Dn,e,w (C; Ctr).

  • Dn,ew is de betreffende geluidsisolatie in dB

  • C en Ctr zijn correctiefactoren in functie van de aard van het lawaai waartegen geïsoleerd wordt.

Volgende figuur toont de Dn,e,w + Ctr (= Dn,e,A,tr)–waarde van de meest gangbare ventilatieroosters in functie van hun debiet.

Akoestische isolatie van een ventilatierooster Dn,e,A,tr in functie van het debiet

?Nouveau document?

© WTCB

> Ventilatieroosters > Welk type van ventilatieroosters kiezen ?

bijgewerkt op 07/06/2016

Code n° : G_WEL01 - Thema's : Welzijn, comfort & gezondheid - Andere thema's : Akoestiek - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Ventilatie