WEL01 - Grille ventilation_top

Voorziening | Akoestiek van ventilatieroosters

Akoestiek van ventilatieroosters

© ellinaraincorn / Shutterstock.com

Vormt vaak het zwakke element in de akoestische gevelisolatie, maar ook in de luchtgeluidisolatie tussen twee vertrekken

De akoestische kwaliteit van een ventilatierooster wordt in een laboratorium gemeten en wordt gegeven onder de vorm Dn,e,w (C; Ctr). Dn,ew is de betreffende geluidsisolatie in dB en C en Ctr zijn correctiefactoren in functie van de aard van het lawaai waartegen geïsoleerd wordt. Ingeval van gevelisolatie is de Ctr-waarde (verkeerslawaai) te beschouwen in de berekeningen. Deze waarde geeft de geluidisolatie van een standaardrooster (normaal 1 m lengte) getest in een wand van 10 m² die zeer goed isolerend is uitgevoerd. De geluidsisolatie van 2 van dergelijke roosters of van een rooster van 2 m lengte in dezelfde wand geeft dan een resultaat dat 3 dB minder goed is.

Een rooster van 1 m met bv Dn,e,w + Ctr = 35 dB laat evenveel geluidsenergie door als een raam van 10 m² met een Rw + Ctr = 35 dB en 3 dB meer dan eenzelfde raam van 5 m²; en 7 dB meer dan een raam van 2 m². Het is dus zeer belangrijk om de lengte van de ventilatieroosters te beperken.

Volgende figuur toont de Dn,e,w + Ctr (= Dn,e,A,tr)–waarde van de meest gangbare ventilatieroosters in functie van hun debiet.

?Nouveau document?

Akoestische isolatie van een ventilatierooster Dn,e,A,tr in functie van het debiet (Bron: WTCB)

> Ventilatieroosters > Welk type van ventilatieroosters kiezen ?

bijgewerkt op 07/06/2016

Code n° : G_WEL01 - Thema's : Welzijn, comfort & gezondheid - Andere thema's : Akoestiek - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Ventilatie