Dossier | Duurzame keuze van raamkaders

Begrippen

Voor een goed begrip van dit dossier moeten enkele begrippen worden geïntroduceerd :

Samenstellende elementen van een raam

Samenstellende elementen van een raam

TV221 © WTCB

Sponningbodem, aanslag en glaslat (geval van een vast raam)

Sponningbodem, aanslag en glaslat (geval van een vast raam)

TV221 © WTCB

  • Sponning: doorlopende inkeping, uitgevoerd langs de rand van een raamprofiel, waarin de beglazing wordt geplaatst. Men onderscheidt de open sponning, waarbij de beglazing wordt vastgehouden door een kitband en de gesloten sponning, waarbij de beglazing door glaslatten wordt vastgezet.
  • Sponningbodem: deel van de sponning dat haaks op het vlak van de beglazing staat
  • Aanslag: deel van de sponning dat evenwijdig loopt met de beglazing
  • Glaslat: profiel dat de beglazing in de sponning bevestigt via dichtingsvoegen.
  • Bovenlicht: doorgaans smal, beglaasd element boven in het raam, dat al dan niet kan worden geopend

Figuur 4 en 5 en definities: BERTRAND Jérôme, Het houten schrijnwerk – Erfgoed en comfort verenigen, Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Onderhoudsboekje, reeks Kunst in de straat, Brussel, heruitgave 2008.

Bron : BERTRAND Jérôme, Het houten schrijnwerk – Erfgoed en comfort verenigen, Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Onderhoudsboekje, reeks Kunst in de straat, Brussel, heruitgave 2008.

  • Waterlijst: buitenste profiel van de onderste regel van de vleugel, bedoeld om het regenwater naar buiten af te voeren
  • Dorpel: onderste regel van het kozijn
  • Druiplijst (of waterhol): kleine groef onder het uitspringende deel van de waterlijst, dat verhindert dat het water naar binnen stroomt
  • “Met erfgoedwaarde”

bijgewerkt op 21/02/2019

Code n° : G_MAT07 - Thema's : Materiaal - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Buitenwand | Houtenskelet | Ventilatie