image_test

Case studie | Beheer van de verlichting in een kantoorgebouw - Project Belliard

Beheer van de verlichting in een kantoorgebouw - Project Belliard

© Leefmilieu Brussel

Het Belliardproject betreft een ingrijpende renovatie van een kantoorgebouw. Het gebouw toont nu hoge energieprestaties. De flexibiliteit van de verlichting was een aandachtspunt tijdens dit project.
Kantoorgebouw Renovatie Verlichtingbeheer

Gegevens van het project

  • Adres: Anderlecht
  • Bestemming: Werkplatsen
  • Oplevering van de werken: 2014
  • Bouwheer: Stad Brussel

Sanering van het perceel

Het huidige kmo-park Newton in Anderlecht. In 2006 werd vastgesteld dat de bodem en het grondwater op dit verlaten industrieterrein van maar liefst 38.000 m² waar vroeger batterijen werden geproduceerd, aanzienlijk waren vervuild met gechloreerde solventen.

Het idee om er een kmo-park te vestigen, kreeg vorm dankzij een financiering van het Gewest en het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voor de constructie van gebouwen en de   sanering   van de verontreinigde terreinen. Na afloop van de werken werd kmo-park Newton op 14 februari 2014 ingehuldigd. Het gaat om 5.540 m² gelijkvloerse werkplaatsen: 16 moduleerbare units van telkens 250 tot 500 m², verdeeld over twee gebouwen.

Een dergelijk voorbeeld toont aan dat verontreinigde percelen zich kunnen lenen tot de inplanting en de ontwikkeling van nieuwe projecten die het Gewest ten goede komen. Het bodemsaneringsbeleid dat door Leefmilieu Brussel wordt gevoerd en verdedigd, is dan ook van essentieel belang voor een   duurzame ontwikkeling   die rekening houdt met alle milieugebonden, sociale en economische parameters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Thema's : Energie - Gerelateerde project components : Verlichting - Gerelateerde voorziening : Optimaal gebruik van kunstlicht

bijgewerkt op 15/06/2017