image_test

Case studie | Beheer van het regenwater in een eengezinswoning - Project Archiducs

Beheer van het regenwater in een eengezinswoning - Project Archiducs

© ULB

Het project omvat de bouw van een nieuwe woning waarbij de bouwheer heeft beslist om te experimenteren met verschillende ecologische of economische voorzieningen. In die zin heeft het beheer van het hemelwater op het perceel een bijzonder aandacht gekregen in dit project.
Gezinsrijwoning Nieuwbouw Regenwaterbeheer

Gegevens van het project

Algemeen

  • Adres: Aartshertogenlaan 74, 1170 Brussel
  • Bestemming: Gezinsrijwoning
  • Type werken: Nieuwbouw
  • Voorbeeldgebouw: Hors BATEX

Project team

  • Bouwheer: T. Henrard & V. Piazza
  • Architect: T. Henrard

Strategie

De woning heeft een dubbel systeem voor de recuperatie van het regenwater, gescheiden volgen het oppervlak waarop het gerecupereerd werd.

Toegepaste strategie

?Nouveau document?

(Bron: ULB)

Legende:

?Nouveau document? Blauw water

?Nouveau document? Groen water

?Nouveau document? Grijs water

De systemen

Recuperatie van blauw water

Het water dat wordt verzameld op de 86,87 m 2   van het metalen dak, terrassen en binnenpleintje wordt blauw water genoemd. Dit water wordt gebruikt voor de toiletten en de wasmachine.

Om het aantal ingangen in de tank te beperken, worden alle regengoten die blauw water verzamelen bijeengebracht in een eerste inspectieputje. Daarna passeert het water twee mechanische filters voor het een tank van 5 m 3 bereikt. Stroomafwaarts van de tank wordt het blauwe water een tweede keer gefilterd voor het in huis wordt gebruikt. Bij droogte wordt de tank gevuld met leidingwater, via een manueel te bedienen kraan. Het teveel van de tank met blauw water gaat via een overloop naar de tank van het groene water.

Installatie van de tanks voor blauw en groen water

?Nouveau document?

?Nouveau document?

(Bron: ULB)

Aankomst van blauw water

?Nouveau document?

Mechanische filter

?Nouveau document?

Tank voor blauw water

?Nouveau document?

(Bron: ULB)

Recuperatie van groen water

Het regenwater stagneert onder de aarde van de 6 kleine groendaken. De wortels van de planten worden namelijk geblokkeerd door het geotextiel en bereiken de argex niet; zij pompen geen water op zodat dit enkel stijgt door capillariteit. De groendaken slaan dus enigszins water op.

Groendaken

?Nouveau document?

(Bron: ULB)

Het niet-gestockeerde groene water wordt via verschillende goten bijeengebracht in één punt vooraleer het de tweede tank van 2,25 m 3 bereikt.

Details van de recuperatie van water op de groendaken

?Nouveau document?

(Bron: ULB)

Dit water dient voor de besproeiing van de groendaken in drogere periodes. Hiertoe werd een elektrische pomp geïnstalleerd.

Aankomst van groen water

?Nouveau document?

Tank en elektrische pomp

?Nouveau document?

(Bron: ULB)

Ontdubbeling van het netwerk

Om een vermenging van blauw en groen water te voorkomen werd het leidingennetwerk ontdubbeld.

Ontdubbeling van de leidingen

?Nouveau document?

(Bron: ULB)

Meer weten

Meer informatie over het beheer van het regenwater op het perceel en de ontwerpstappen in dit verband kunt u vinden op de volgende link:

➩ Dossier | Beheer van het regenwater op het perceel

Meer informatie over het hergebruik van hemelwater en de ontwerpstappen in dit verband kunt u vinden op de volgende link:

➩ Dossier | Hergebruik van hemelwater

Thema's : Water - Gerelateerde project components : Drinkbaar water | Regenwater | Afvalwater

bijgewerkt op 15/06/2017