MAT07 - Placement d'un double vitrage_top

Voorziening | Bestaand raamwerk en nieuwe dubbele beglazing

Bestaand raamwerk en nieuwe dubbele beglazing

© ABO PHOTOGRAPHY / Shutterstock.com

Een bestaand raamkozijn dat over het algemeen in goede staat is, kan worden voorzien van dubbelglas. Deze ingreep maakt het mogelijk om de thermische en akoestische prestaties van het geheel van het raamkozijn en de beglazing te verbeteren, en daarbij de bestaande profielen en het bestaande beslag te behouden. Als de profielen niet dik genoeg zijn, is het nodig om de sponning te verbreden of aanpassingsprofielen te gebruiken.

Bestaande situatie: Bestaand raam van hout met enkele beglazing

(Bron: Ceraa vzw)

Geplande situatie: Principedetail van de inwerking van dubbelglas in een oorspronkelijk houten raam met uitdieping van de sponning

?image42.jpeg?

(Bron: Ceraa vzw)

Bestaande situatie: Bestaand metalen raam met enkele beglazing

?Figure 37 : Situation existante :?

(Bron: Ceraa vzw)

Geplande situatie: Principedetail van de inwerking van dun dubbelglas in een oorspronkelijk, metalen raam met uitdieping

?Figure 38 : Situation projetée :?

(Bron: Ceraa vzw)

Voordelen

  • Thermische isolatie en eventueel akoestische isolatie, indien akoestisch verbeterd dubbelglas
  • Behoud van de bestaande profielen met erfgoedwaarde
  • Behoud van het beslag
  • Behoud van de netto verlichtende oppervlakte van het venster

Nadelen

  • Verlies van de oorspronkelijke beglazing
  • Weinige bevredigende reconstructie van het kleinhout
  • Vermindering van de lichttransmissie van de beglazing en van de zonnefactor (FS of g)
  • Als de sponning verbreed wordt, tast het frezen de profielen en de assemblages aan.
  • Procedé moeilijk uitvoerbaar in het geval van metalen ramen (de profielen zijn over het algemeen niet dik genoeg om de invoeging van het dubbelglas mogelijk te maken en om het bijkomende gewicht van het dubbelglas te kunnen dragen). Er dient te worden opgemerkt dat het mogelijk is de nieuwe beglazing met behulp van een aanpassingsprofiel te plaatsen. De visuele impact hiervan op het bestaande raam is evenwel bekritiseerbaar.

Aandachtspunten

  • Risico van vervorming van de profielen door het extra gewicht van het dubbelglas

Toepassingsgebieden

Een gedetailleerd overzicht van de bestaande situatie van het raam is onmisbaar om de toepasselijkheid en de technische haalbaarheid van de ingreep te evalueren (minimale beschikbare breedte van het profiel,...). De onderstaande tabel toont op voorhand de redenen waarom de raamtypes al dan niet kunnen voldoen aan de vereisten, opgelegd door de invoeging van dubbelglas.

Dubbele vleugelEnkele vleugelGuillotineKleinhoutMetaalHouten loggia
image45_Dubbele vleugel?image46.jpeg?image47_Guillotine?image48.jpeg?image49_Metaal?image50.jpeg?
Relevantie en technische haalbaarheid

Toepasbaar

Als de sponning onvoldoende dik is: verbreding voorzien (of aanpassingsprofiel)

Toepasbaar

Als de sponning onvoldoende dik is: verbreding voorzien (of aanpassingsprofiel)

Niet van toepassing

Het extra gewicht van de beglazing kan opening onmogelijk maken

Niet van toepassing

Onmogelijk om DG in kleinhout in te werken, want niet dik genoeg (het kleinhout op het DG lijmen is om esthetische redenen niet aangeraden)

Niet van toepassing

Metalen profielen zijn meestal niet dik genoeg om DG in te voegen.

Toepasbaar

Als de sponning onvoldoende dik is: verbreding voorzien (of aanpassingsprofiel)

Kenmerken van de beglazing (in het kader van de studie)

Nieuw akoestisch DG 4-9-6

Dikte = 19 mm

Ug – 1,6 W/m²K

Tl=0,78

-

Nieuw akoestisch DG 4-9-6

Dikte = 19 mm

Ug – 1,6 W/m²K

Tl=0,78

➩ Analyse van de prestaties

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_MAT07 - Thema's : Materiaal - Andere thema's : Akoestiek | Werf | Thermische isolatie | Hergebruik | Stedenbouw - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk