MAT07 - Placement survitrage _top

Voorziening | Bestaande raamwerk en toevoeging van een voorzetraam

Bestaande raamwerk en toevoeging van een voorzetraam

© fany-glass.fr

Een voorzetraam plaatsen bestaat erin een tweede ruit aan te brengen op het raamkozijn, over het algemeen aan de binnenzijde. Er worden dus twee ruiten naast elkaar geplaatst, met een luchtspouw ertussen. Dit omkeerbare procedé maakt het mogelijk om het oorspronkelijke raamkozijn en de oorspronkelijke beglazing te behouden, maar de thermische en akoestische voordelen nemen maar in beperkte mate toe. De condensatie die tussen de ruiten verschijnt, moet bovendien correct worden afgevoerd om aantasting van het profiel te vermijden.

Bovendien rust het extra gewicht van het voorzetraam niet op het bestaande profiel, wat dit laatste kan vervormen. Vervolgens kan het water van de condensatie tussen de twee ruiten soms schade veroorzaken aan de onderkant van het raamwerk indien het niet correct wordt afgevoerd.

Als gevolg hiervan maakte deze verbetering enkel het voorwerp uit van een consensuele analyse in de studie “Raamwerk”.  De resultaten zijn dus minder diepgaand.

Bestaande situatie: Bestaand raam van hout met enkele beglazing

?Figure 60 : Situation existante :?

(Bron : Ceraa asbl)

Geplande situatie: Inwerking van enkel gelaagd glas in bestaand houten raam

?Figure 61 : Situation projetée :?

(Bron : Ceraa asbl)

Zoals te zien is in onderstaande figuur is het ook mogelijk het voorzetraam op de buitenkant van het raamwerk te plaatsen.

fig11.23_nl_a

fig11.23_nl_b

(Bron : BuildingInFrance)

Voordelen

  • Volledig behoud van het originele raamwerk en beglazing

  • Volledig omkeerbaar proces

  • Weinig kosten

  • Gemakkelijk uitvoerbaar

Nadelen

  • Beperkte thermische en akoestische voordelen

  • Wijziging van de binnenkant van het raamwerk

  • Minder licht en zon

  • Meer onderhoud

Aandachtspunten

  • Risico op condensatie tussen de ruiten en aantasting van de profielen indien het water niet correct wordt afgevoerd.

  • Risico op vervorming van het bestaande profiel (het extra gewicht van het voorzetraam rust niet op het profiel)

Toepassingsgebieden

Een gedetailleerd overzicht van de bestaande situatie van het raam is noodzakelijk om de toepasselijkheid en de technische haalbaarheid (bv. minimale beschikbare breedte,...) van de ingreep te evalueren. De onderstaande tabel toont op voorhand de redenen waarom de types ramen al dan niet kunnen voldoen aan de vereisten, opgelegd door de invoeging van enkel gelaagd glas.

Dubbele vleugelEnkele vleugelGuillotineKleinhoutMetaalHouten loggia
image45_Dubbele vleugel?image46.jpeg?image47_Guillotine?image48.jpeg?image49_Metaal?image50.jpeg?
Toepasselijk-heid en technische haalbaarheidToepasbaarToepasbaarToepasbaar onder voorbehoudToepasbaar onder voorbehoudNiet van toepassingToepasbaar
Voorzetraam enkel op het opengaande gedeelte (zo niet is schuiven onmogelijk door overdikte op vaste gedeelte). Toepasbaar maar binnenkant weinig esthetischNiet mogelijk, want zeer complex om het voorzetraam op het metalen raamwerk te monteren.
Kenmerken van de beglazing (in het kader van de studie)Consensuele analyse/Consensuele analyse

(Source: Ceraa asbl, ULG EnergySud, CEDIA, Xylonis, 2011)

➩ Verbeteringen van de prestaties

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_MAT07 - Thema's : Materiaal - Andere thema's : Akoestiek | Werf | Thermische isolatie | Hergebruik | Stedenbouw - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk