MAT07 - Placement survitrage _top

Voorziening | Bestaande raamwerk en toevoeging van een woorzetraam

Bestaande raamwerk en toevoeging van een woorzetraam

© fany-glass.fr

Een voorzetraam plaatsen bestaat erin een tweede ruit aan te brengen op het raamkozijn, over het algemeen aan de binnenzijde. Er worden dus twee ruiten naast elkaar geplaatst, met een luchtspouw ertussen. Dit omkeerbare procedé maakt het mogelijk om het oorspronkelijke raamkozijn en de oorspronkelijke beglazing te behouden, maar de thermische en akoestische voordelen nemen maar in beperkte mate toe. De condensatie die tussen de ruiten verschijnt, moet bovendien correct worden afgevoerd om aantasting van het profiel te vermijden.

?Figure 60 : Situation existante :?

Bestaande situatie: Bestaand raam van hout met enkele beglazing, bron: Ceraa vzw.

?Figure 61 : Situation projetée :?

Geplande situatie: Inwerking van enkel gelaagd glas in bestaand houten raam, bron: Ceraa vzw.

Voordelen

 • Algemene verbetering van de prestaties: thermische isolatie, akoestische isolatie, bescherming tegen schokken, tegen brand,...
 • Matige dikte
 • Esthetisch uitzicht benadert dat van de oorspronkelijke beglazing.
 • Behoud van het bestaande raam en dus van de patrimoniale waarde
 • Aangepaste verbetering van het venster met kleinhout
 • Behoud van de netto belichtingsoppervlakte (NBO)
 • Deze techniek is toepasbaar in gevallen waar de plaatsing van dubbelglas niet mogelijk is (zie tabel Toepasbaarheid).

Nadelen

 • Verlies van de oorspronkelijke beglazing
 • (Kleine) daling van de overdracht van zonlicht
 • Beperkte thermische prestatie

Aandachtspunten

 • In sommige gevallen is het nodig de sponning uit te diepen.
 • Let op het extra gewicht van de nieuwe beglazing (risico van vervorming van de profielen).
 • Dun dubbelglas: dit type ingreep brengt een financiële kost met zich die niet altijd gerechtvaardigd is (als het een niet-geklasseerd gebouw betreft, een relatief ‘klassiek' raam met een beperkte patrimoniale waarde).

Toepassingsgebieden

Een gedetailleerd overzicht van de bestaande situatie van het raam is noodzakelijk om de toepasselijkheid en de technische haalbaarheid (bv. minimale beschikbare breedte,...) van de ingreep te evalueren. De onderstaande tabel toont op voorhand de redenen waarom de types ramen al dan niet kunnen voldoen aan de vereisten, opgelegd door de invoeging van enkel gelaagd glas.

Dubbele vleugelEnkele vleugelGuillotineKleinhoutMetaalHouten loggia
image45_Dubbele vleugel?image46.jpeg?image47_Guillotine?image48.jpeg?image49_Metaal?image50.jpeg?
Toepasselijk-heid en technische haalbaarheidToepasbaarToepasbaarToepasbaar onder voorbehoudToepasbaar onder voorbehoudNiet van toepassingToepasbaar
Let op het extra gewicht van de nieuwe beglazing (impact op het openings-systeem)Niet toepasbaar als de afmetingen van de sponning onvoldoende zijn
Kenmerken van de beglazing (in het kader van de studie)

Getrokken gelaagd nieuw EG

Dikte=8,5mm

Ug=3,2 W/m²K

Tl=0,74

Dit EG bestaat uit getrokken gelaagd glas, een niet te verwaarlozen esthetisch voordeel.

➩ Verbeteringen van de prestaties

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_MAT07 - Thema's : Materiaal - Andere thema's : Akoestiek | Werf | Thermische isolatie | Hergebruik | Stedenbouw - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk