Woordenlijst

Bestemming 7/2017

Vanaf 1 juli 2017 is het begrip van “bestemming” niet meer gedefinieerd in een wettekst maar wordt nog altijd gebruikt als algemene gangbare betekenis, m.a.w. om het type gebruik van een EPB-eenheid te verduidelijken.

De voormalige bestemmingen, Gemeenschappelijk residentieel, Kantoren en diensten, Onderwijs, Gezondheidszorg, Cultuur en ontspanning, Restaurants en cafés, Handelszaken, Sport, worden voortaan gegroepeerd in één Niet-Residentiële EPB-eenheid onder de vorm van één of meerdere functionele delen. De opdeling van dit type eenheid wordt in hoofdstuk “Gebouwindeling” beschreven.

Bijgevolg, is bijlage I van het Eisenbesluit vanaf 1 juli 2017 niet meer van toepassing voor het luik EPB-werkzaamheden. Vanaf deze datum worden de bestemmingen of type EPB-eenheden bepaald in het Richtlijnenbesluit en zijn:

  • EPB-Wooneenheid
  • Niet-Residentiële EPB-eenheid
  • EPB-eenheid Andere
  • EPB-eenheid Gemeenschappelijk Deel

De bestemming verdeelt het gebouw in EPB-eenheden en bepaalt per EPB-eenheid:

  • de te beantwoorden EPB-eisen,
  • de te gebruiken berekeningsmethode.

> Revenir au glossaire

Boven aan de pagina