Bruxelles Environnement_top

Case studie | Bouw van een kantoorgebouw met geïntegreerde fotovoltaïsche panelen - Project Leefmilieu Brussel

Bouw van een kantoorgebouw met geïntegreerde fotovoltaïsche panelen - Project Leefmilieu Brussel

© Yvan Glavie

Het nieuwe gebouw van Leefmilieu Brussel, op de site van Thurn & Taxis, werd bewust ontworpen als een passiefgebouw met voorbeeldfunctie. Hier werden zonnepanelen geïntegreerd in het gebouw en werd een geothermische warmtepomp geïnstalleerd.
Kantoorgebouw Installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen en warmtepomp

Gegevens van het project

  • Adres: Havenlaan 86C / 3000, 1000 Brussel
  • Bestemming: Kantoorgebouw
  • Type werken: Installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen
  • Jaar van installatie: 2014

Installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen

De fotovoltaïsche installatie werd ontworpen om zich perfect aan te passen aan het curveprofiel van het dak en aan de zwarte kleur van het gebouw.

Hoewel ze niet de waterdichte gebouwschil vormen, type EPDM, werden de zonnepanelen toch op maat gemaakt. We kunnen dus eigenlijk wel gewag maken van Building Integrated Photovoltaics (BIPV). En de open ruimte tussen de schil van het gebouw en de panelen maakt een betere koeling van de cellen mogelijk. De installatie heeft de volgende kenmerken:

  • Type: monokristallijne fotovoltaïsche zonnepanelen - BIPV
  • Toepassing: Elektriciteit
  • Oppevlakte: 700 m²
  • Vermogen: 104,31 kW c
  • Productie: 85000 kWh/jaar, of 8,2% van het elektriciteitsverbruik
  • CO 2 besparing: 38,8 ton/jaar

Zonnepanelen geïntegreed in het gebouw

?Nouveau document?

© Yvan Glavie

Installatie van een geothermische warmtepomp

De geothermische water/water-warmtepomp, van 60 kW e , die in het gebouw is geïnstalleerd werkt in een open systeem: het water wordt rechtstreeks uit de watervoerende laag geput en circuleert in het hydraulisch circuit om warmte of koude in het gebouw vrij te geven en komt vervolgens opnieuw volledig in de waterlaag terecht.

Het winningssysteem in de watervoerende laag is samengesteld uit een warmtepool en een koudepool die zich op 90 meter van mekaar bevinden en elke pool bestaat uit 4 putten van 85 meter diep. Het hydraulisch circuit is zodanig samengesteld dat de twee polen gelijktijdig kunnen worden gebruikt, wat toelaat om tegelijkertijd te voldoen aan de nood aan verwarming en koeling. De warmtepomp wordt vooral gebruikt voor geocooling en heeft een seizoensprestatiefactor van 17 voor koude tegenover 4,2 voor warmte.

Tijdens de werking zorgt de warmtepomp voor de basisbehoeften terwijl de gascondensatieketel indien nodig voor lokale aanvulling zorgt.   Aangezien de nood aan koeling van het gebouw groter is dan de nood aan verwarming zou de watervoerende laag aan de warmtepool geleidelijk kunnen opwarmen. Om de warmtepool te kunnen stabiliseren op 14°C en de koudepool op 10°C worden momenteel maatregelen bestudeerd om de temperatuur te stabiliseren en in het bijzonder de nood aan koeling te verminderen. 

Meer weten

Meer informatie over de opwekking van hernieuwbare elektriciteit kunt u vinden op de volgende link:

➩ Dossier | Installaties voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit integreren

Meer informatie over de productie en opslag voor verwarming kunt u vinden op de volgende link:

➩ Dossier | De optimale productie- en opslagwijze voor verwarming en sanitair warm water kiezen

bijgewerkt op 15/06/2017